Dr. Azmah Abd. Manaf

Azmah 3     
 

Dr. Azmah Abd. Manaf
Phone     : 04-6534746
Faks       : 04-6576000
Emel       : azmah@usm.my
Malaysian Political History, Malaysian Social History, Malaysian Economic History, Intellectual History

 

Profile

Academic Qualifications:         

 • PhD (History) 2008 Charles Darwin University, Australia
 • Master of Arts (History)1992 Universiti Sains Malaysia
 • Bachelor of Arts (History) 1987 Universiti Sains Malaysia

Research

Key Research Area: 

 • Malaysian Political History
 • Malaysian Social History
 • Malaysian Economic History
 • Intellectual History

On Going Research:

 • Short Term Grant - Sejarah dan Perkembangan Politik Melayu Perlis 1930 hingga 1970-an

{tab=Publication}

Selected Journal Articles:

 1. Membunga @ Siti Meriam Yaacob, Fatimah Hassan, Sakinah Abu Bakar dan Azmah Abd Manaf,Menara Masjid Kampung Pulai Chondong: Penonjolan Warisan Unik Kelantan, Kelestarian Warisan Negara, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan, 2011
 2. Azmah Abd Manaf, The Politics of the No Confidence Vote in Malaysia, 1959 to 2009, The International Journal of the Humanities, vol 9, 2012
 3. Azmah Abd Manaf, Perkembangan Politik dan Kesannya ke atas Perkembangan Ekonomi Terengganu antara tahun 1955 hingga 1969, JEBAT, Universiti Kebangsaan Malaysia, vol. 40 no. 1 (Julai 2013)
 4. Azmah Abd Manaf & Azwan Ahmad, Peningkatan Kawalan British Melalui Perjanjian Perlis-British 1930 dan Pengukuhan Kuasa Elit Melayu, Jernal Sejarah, Universiti Malaya, siri Jan-Jun 2014.

Selected Book Chapters:

 1. Azmah Abd Manaf, Pemikiran Islah Kaum Muda 1930an: Tumpuan pada Akhbar Saudara, Isu-Isu Terpilih dalam Sejarah Pemikiran, Penerbitan Karisma, 2009
 2. Azmah Abd Manaf, Pembangunan Ekonomi Masyarakat Melayu di Kedah dan Terengganu pada Tahun-tahun 1950-an dan 1960-an, Isu-Isu Terpilih Sejarah Alam Melayu, Penerbit UTHM, 2011

Books:

 1. Azmah Abdul Manaf, Sejarah Sosial Masyarakat Malaysia, Petaling Jaya, Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd, 2001
 2. Azmah Abdul Manaf, Kemunculan Malaysia Moden, Petaling Jaya, Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd, 2003
 3. Azmah Abd Manaf, Malaysia: Gerakan Kesedaran dan Nasionalisme, Petaling Jaya, Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd, 2012 

Teaching

 • JMS 101 Pengantar Sejarah (2001)
 • JMS 213 Sejarah Politik Malaysia Moden (1998 onwards)
 • JMS 216 Sejarah Ekonomi Malaysia (new for academic year 2015/16)
 • JMS 316E Intellectual Islamic History (2014/2015)
 • JMS 412 Sejarah Sosial Malaysia Moden (2000 onwards)
 • JMS 417 Pensejarahan Barat dan Timur (2007)
 • JMS 418 Sejarah Kajian Tempatan (1997 onwards)

Supervision

PhD (graduated):

 1. Sivarajan a/l Ponniah, Pengaruh British di Kedah, 1770-1940: Kesan ke atas Pentadbiran dan Ekonomi. Co supervisor. 2011
 2. Suhanim binti Abdullah, Penulisan dan Pemikiran Ulama Banjar di Kedah: Satu Kajian Tentang Sheikh Muhammad Taib, Tuan Hussein dan Ustaz Ahmad Fahmi Zamzam. Co Supervisor  2011
 3. Mohd Kasri Saidon, Penanaman Padi 1840-2000: Satu Kajian Tentang Impak Ekonomi, Politik dan Sosial di Kedah. Co Supervisor 2013

PhD (on-going):

 1. Mini Walek @ Khairil Khalid bin Jusoh, Perkembangan ekonomi Terengganu, 1956-1990 
 2. Azwan bin Ahmad, Sejarah Politik Perlis 1930 hingga 1970an
 3. Mohd Fadli Ghani, Pas Zaman Dr. Burhanuddin Al-Helmy, 1956-1969

Master (graduated):

 1. Rosley bin Hamid, Datuk Yusuff Zaki Sebagai Pengarang dan Ulama Kelantan. Main Supervisor 2012
 2. Azahari Mahmuddin, Sistem Pemilikan Tanah di Kedah dan Kesannya Terhadap Orang Melayu: 1880-1941 Main Supervisor 2013
 3. Lee Teck Choo, Sejarah Sosio-Ekonomi dan Politik Bahagian Kuching, Sarawak: Tumpuan kepada Peranan Orang Cina dalam Pembangunan Daerah Baud dan Bandar Kuching sejak Abad ke-19 hingga Abad ke-20.  Co Supervisor 2009
 4. Mini Walek @ Khairil Khalid bin Jusoh Peranan Golongan Elit Agama di Terengganu dalam Bidang Pendidikan, Pentadbiran dan Politik, 1910-1961. Co Supervisor 2009 
 5. Wan Hasni bin Wan Ahmad, Tuan Guru Dato’ Haji Nik Abdul Aziz bin Haji Nik Mat: Ulama, Ahli Politik dan Pentadbir 1967-2004. Co Supervisor 2010
 6. Ibrahim bin Ahmad, Lanun dan Perlanunan di Selat Melaka pada Abad ke-18 hingga ke-19: Tumpuan kepada Kegiatan Perlanunan di Pesisr Selangor, Perak dan Kedah. Co Supervisor 2013

Master (on-going):

 1. Norasimah binti Abdul Rahman, Tokoh Tempatan: Ustaz Ghazali Pengasas Sekolah Menengah Al-Ukum, Bagan Datoh, Perak
 2. Rosmina bt Awang, Perkembangan Ekonomi Orang-Orang Melayu Kelantan Selepas Merdeka
 3. Shansuddin bin Ahmad, Politik Melayu Pahang dari  tahun 1955 hingga 1984
 4. Suhaime Teruki, Keadaan Politik, Ekonomi Dan Sosial Masyarakat Melayu Di Saribas Semasa Pendudukan Jepun 1941 – 1945.

Recognition

Internal Examiners:

 1. Wong Mee Leng, Peranan dan Penglibatan Orang Cina di Sarikei, Sarawak dalam Bidang Sosial dan Politik: 1900 – 1990. (Master Thesis)
 2.  Mohd Azhar bin Bahari, ABIM 1971 – 2004: Perjuangan dan Pemikiran. (PhD Thesis)
 3. Che Hassan bin Che Yusoff, Pemerintahan PAS di Kelantan 1959-1978: Kekuatan, Kemelut dan Kejatuhan (Master Thesis)
 4. Khairool Anuar bin Hashim, Dasar Ekonomi Baru (DEB): Pelaksanaan, Perkembangan dan Kesan ke atas Masyarakat Petani Kedah 1971-1990 (PhD Tesis)

usma8a4a5facebookinstagramyoutube1tiktok