Dr. Sakinah Abu Bakar

  Sakinah 3
 
Dr. Sakinah Abu Bakar
Phone   : 04-6534571
Faks     : 04-6576000
Emel    : sakinah@usm.my
Modern Poetry, Classical Poetry, Comparative Literature – Modern Poetry & Visual Arts, Malay Heritage

Profile

Academic Qualifications:

 • Ph.D (Comparative Literature – Modern Poetry & Visual Arts) 2004, Universiti Sains Malaysia
 • Master of Literature (Comparative Literature- Modern Poetry) Universiti Sains Malaysia
 • B.A (Hons) Literature (Classical Poetry) 1982, Universiti Sains Malaysia

Research

Key Research Area:

 • Modern Poetry
 • Classical Poetry
 • Comparative Literature – Modern Poetry & Visual Arts
 • Malay Heritage

Publication

Selected Journal Articles:

 1. Nazirah Md.Yusof, Fatan Hamamah Yahaya, Norziani Dahalan@ Omar & Sakinah Abu Bakar, (2014) Spray Technique: Tracing the Drawings in Lenggong Limestone Caves. Paper presented at International Conference of Liberal Arts and Social Science (ICoLAAS) at Ha Long Bay, Vietnam on 25th until 29th April 2014. ISBN: 978-967-394-190-2
 2. Sakinah Abu Bakar. “Kelestarian Khazanah Tradisi Islam Qasidah Burdah DalamMasyarakat Setempat: Kajian Kes di Kampung Hilir, Merbok, Kedah” (pg.19-31) dalam Gendang Alam Journal of Arts. Jilid 4, 2014.ISSN 2180-1738.

Books:

 1. Sakinah Abu Bakar. 2013. Silang Seni Siti Zainon Ismail. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka. ISBN 978-983-46-0605-3. Cetakan Kedua 2015.
 2. Sakinah Abu Bakar. 2016.Maulud Jawi Sebagai Tradisi Kesenian Melayu. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Selected Book Chapters:

 1. Sakinah Abu Bakar. ”Bauran Tradisi dan Islam dalam Puisi Catan di Malaysia” (pg. 155 164 dalam Jalan Ke Taman Esei-Esei Penghargaan untuk Profesor Ali Ahmad. 2013. Penerbit Universiti Sains Malaysia. ISBN 978-983-861-520-4.
 2. Sakinah Abu Bakar. “Antara Dendam dengan Perjungan (2007) sebuah Novel sejarah?” (pg: 317-338) dalam Isu-Isu Terpilih dalam Sejarah Politik dan Perjuangan. Sumbangsih kepada Profesor Madya Dr. Md. Isa Othman. 2010. Penerbit UTHM. ISBN 978-967-5457-17-3.
 3. Sakinah Abu Bakar, Melissa Edward, Nazirah Md Yusof, (2013). Kraf Anyaman Mengkuang: Antara Tradisi yang Ditinggalkan & Potensi Kelestarian. In Zuraini Zakaria (Ed), in Prospek Pelancongan Lembah Lenggong. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka.
 4. Sakinah Abu Bakar, Melissa Edward, Nazirah Md Yusof, (2013). Bentuk Kesenian Masjid Kapitan Keling dan Masjid Yahya Ubudiyah, Lenggong: Satu Perbandingan. In Sakinah Abu Bakar (Ed), in Lenggong daripada Pelbagai Perspektif. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka.

Teaching

 • JMK 101 Introduction to Literature
 • JMK312 Current Literary Theory: Comparative Perspective
 • JMK321 Modern Malay Poetry
 • JMK416 Comparative Study of Selected Literary Genres

Supervision

Phd

 1. Muhammad Irfan Nyia Abdullah.”Budaya dalam Puisi-Puisi Muhammad Hj. Salleh: Kajian Teori Sastera Budaya”, Tesis PHD. Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh, USM. 2013 (berijazah).
 2. Saraswathi A/P Olagan. “Seni Tampak dalam Epik Tamil Silappathikaram”. Tesis PHD. Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh, USM. 2016 (Menunggu Viva).
 3. Wan Siti Azahayu Binti Wan Mohamed. “Puisi-Puisi Penyair Wanita Abad ke 20”. Tesis PHD. Pusat Pengajian Jarak Jauh,USM. (on-going- Pengajian Penuh Masa dibiayai oleh Skim Mybrain).
 4. Wan Roshazli Binti Wan Razali.”Syair Sultan Maulana dan Syair Perang Manten: Satu kajian Bandingan”. Tesis PHD (on-going - pengajian Penuh masa) , Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh, USM.
 5. Syahidatul Munirah Binti Badrul Munir.”Peyelesaian Konflik Menerusi Watak-Watak Pembantu dalam Sastera Hikayat”.Tesis PHD, Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh, USM (baru Mendaftar, Mac 2016).

Masters

 1. Johari Yahaya.”Pantun Peribahasa: Pemikiran Melayu dan Kearifan Tempatan”.Tesis Sarjana. Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh, USM. 2014 (Berijazah).
 2. Cheing Leng Hua. “Konflik Pembangunan dalam Novel-novel Jong Chian Lai”. Tesis Sarjana. Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh, USM. 2016. (calon sambilan-telah menghantar notis, dijangka menyerahkan tesis akhir pada Jun 2016).
 3. Mohd.Syukor Bin Abdullah. “Novel Dendam dan Perjuangan:Sebuah Perspektif New Historicism”. Tesis Sarjana. Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh,USM.  (On-Going-Sambilan).
 4. Norzarina Binti Mohamed Bakri.”Unsur Flora dan Fauna dalam Pantun Melayu Sususnan Kathrine Sim dan A.W.Hamilton: Analisis Bandingan”.Tesis Sarjana. Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh, USM. (on-Going-Sambilan).
 5. Helmi Bin Yan. “Puisi-Puisi Pilihan Karya Abizai Abi daripada Perspektif Teori Sastera Islam”.Tesis Sarjana. Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh, USM (baru Mendaftar,Mac 2016).
 6. Hasanah Kusnin. (ksst.Melayu Klasik-Tajuk belum dimurnikan), Tesis Sarjana. Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh, USM (calon baru mendaftar Mac 2016).

Recognition

Internal Examiner for Phd & Masters Students:

 • Yuen Chee Ling.”Imej Wanita dalam Karya Pelukis Perempuan Malaysia” Tesis PHD, Pusat Pengajian Seni, USM. 2007. Berijazah.
 • Harozila Binti Ramli. “Batik Painting dan Painting Batik dalam Perkembangan Seni Lukis Moden Malaysia. Tesis PHD, Pusat Pengajian Seni, USM. 2008. Berijazah.
 • Mohd. Zaihidee Bin Arshad.”Kraf Buluh Kg. Jal Kechil: Simbolisme Minda dan Watak dalam Sosio Budaya Melayu”.Tesis PHD, Pusat Pengajian Seni, USM. 2019. Berijazah.
 • Zubir Bin Idris.”Etnosentrisme dalam Syair-Syair Perang Melayu-Belanda”. Tesis PHD, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, USM. Berijazah.

Evaluater for Hadiah Sastera Perdana Malaysia (DBP); 2014 & 2015.