Dr. Membunga @ Siti Meriam Yaacob


 
Siti Membunga 2
 
Dr. Membunga @ Siti Meriam Yaacob
Telefon : 04-6533935
Faks     : 04-6576000      
Emel    : membunga@usm.my
Modern Malay Literature, Feminist Criticism, Comparative Literature

Profile

Academic Qualifications:

 • Ph.D. (Persuratan Melayu ) 2005, Universiti Kebangsaan Malaysia
 • Master of Arts (Kesusasteraan) 1995, Universiti Sains Malaysia
 • B.Arts. (Hons.) Geography)  1984, Universiti Sains Malaysia

Research

Key Research Area:

 • Modern Malay Literature
 • Feminist Criticism
 • Comparative Literature

Publication

Selected Journal Articles:

 1. Membunga @ Siti Meriam Yaacob (2004) “Sajak Salam Perempuan dari Penjara dan Suara Wanita” Perisa-Jurnal Puisi Melayu. Jilid 12, 2004, hlm 86 – 91.

Research Book:

 1. Membunga @ Siti Meriam Yaacob (2010). Wanita dalam Karya Hamzah Hussin: Dari Perspektif kritikan Feminis. Pulau Pinang: Penerbit Universitti Sains Malaysia. 978-983-861-450-4.

Selected Book Chapters:

 1. Membunga@ Siti Meriam Yaacob (2012). “Peribadi Wanita Muslimah dalam Antologi Baitukllah ke Nabillah” dalam Nazarudin Zainun, Ishak Saat, Md.Nasir Mirsan (edit). Wanita dan Kepelbagaian. 22 hlm. 978-967-5457-97-5.Batu Pahat Johor: Penerbit UTHM.
 2. Membunga@ Siti Meriam Yaacob (2012). “Tanggapan Terhadap Wanita dalam Karya Keris Mas dan Hamzah: Satu Perbandingan” dalam Pemikiran Sasterawan Negara Keris Mas.22 hlm. 978-983-46-0813-2 Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
 3. Membunga @ Siti Meriam Yaacob, Fatimah Hassan, Sakinah Abu Bakar & Azmah Abd. Manaf (2011). “Menara Masjid Kampunh Pulai Chondong: Penonjolan Warisan Unik Kelantan” dalam Saidatulakmal Mohd, Azlinda Azman & Jamalludin Sulaiman (edit). Kelestarian Warisan Negara.11 hlm 978-967-394-042. Pulau Pinang: Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sain Malaysia.
 4. Membunga@ Siti Meriam Yaacob (2015). “ Penyelesaian Konflik dalam Misa Melayu” dalam Rahimah A. Hamid (edit). Kearifan Tempatan: Pandainya Melayu dalam Karya Sastera. I1 hlm 978-983-861-905-9 Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia. 11hlm
 5. Mohamad Luthfi Abdul Rahman, Muhammad Haji Salleh, Siti Hajar Che Man, Membunga@ Siti Meriam Yaacob (2014), Sakinah Abu Bakar . Awang Batil: Penglipur Lara Bijaksana. Penyaran Penyelesaian Konflik dalam Rahimah A.Hamid, Saad Othman& Ahmad Moghni Salbani (edit). Rekayasa kearifan Tempatan dalam Sastera Melayu .10 hlm 978-983-861-627-0. Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia.
 6. Membunga@ Siti Meriam Yaacob dalam Rahimah A.Hamid, Saad Othman& Ahmad Moghni Salbani (edit). Rekayasa kearifan Tempatan dalam Sastera Melayu .13 hlm 978-983-861-627-0. Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia.
 7. Siti Hajar Che Man,   Muhammad Haji Salleh, Mohama Luthfi Abdul Rahman, Membunga@ Siti Meriam Yaacob, Sakinah Abu Bakar (2014) “Tatacara penyelesian Konflik dalam Sja’ir Perang Mengkasar” dalam Rahimah A.Hamid, Saad Othman& Ahmad Moghni Salbani (edit). Rekayasa kearifan Tempatan dalam Sastera Melayu .11 hlm 978-983-861-627-0. Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia.
 8. Sakinah Abu Bakar, Mohamad Rosli Abdul Rahman, Muhammad Haji Salleh, Siti Hajar Che Man, Mohamad Luthfi Abdul Rahman, Membunga@ Siti Meriam Yaacob (2014) “Hikayat Hang Tuah: kearifa Cendiakawan Zaman Silam” dalam Rahimah A.Hamid, Saad Othman& Ahmad Moghni Salbani (edit). Rekayasa kearifan Tempatan dalam Sastera Melayu .22 hlm 978-983-861-627-0. Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia.

Teaching

 1. Introducation to Literature JMK 101
 2. Modern Malay Literature JMK 221
 3. Islamic malay Classic Literature JMK 313/423
 4. Modern Asian Literature JMK 419
 5. Literature and Allied Diciplines JMK 211.

Supervision

PhD

 • Sinawati binti Zian (Research Mode), Pemikiran Khadijah Hashim dan N.h Dini: Satu Perbandingan. Main –Supervisor (On-going).

Master

 • Rosanita binti Hussin (Research Mode), Psikologi Kanak-Kanak dalam cerpen Terpilih Zaharah Nawawi. Main – Superviso (on- going).
 • M. Ramzi bin Sallah ( Research Mode). Orang Tua dalam novel Terpilih Ali Jusoh. Main Supervisor (on-going).

Recognition


Sedang dikemaskini