Dr. Ahmad Dzulfahmi Bin Muhamad

En. Ahmad Dzulfahmi  

Dr. Ahmad Dzulfahmi Muhamad
Telephone : 04-653 4558
Faks         : 04-657 6000
Email       : dzulfahmi@usm.my

History Of Modern West Asia, Islam in Malaysia

 

Profile


Academic Qualifications:

 • Ph.D (West Asian History) 2018, University of Technology Malaysia
 • M.A (Malaysian History) 2013, University of Malaya
 • B.A [Hons] (History & Islamic Studies) 2005, University of Malaya

Research

 • Political Thought and Islamic Movements in West Asia
 • The Development of Islamic Reform and the Muslim Community in Malaysia

 

Publication

Journal Articles

 • Ahmad Dzulfahmi Muhamad, Peranan Syeikh Abbas Bakar Rafiee dalam Pembaharuan Sistem Pendidikan Islam di Madrasah al-Mashoor al-Islamiah Pulau Pinang, 1922-1957, Jurnal Kajian Malaysia USM, (SCOPUS/ERA) (Accepted)
 • Ahmad Dzulfahmi Muhamad, Kamaruzaman Yusoff, Mansoureh Ebrahimi, The Political Thought of The Ikhwan Muslimin Leadership, International Quarterly of Geopolitics, Iranian Association of Geopolitics, (SCOPUS) (Accepted)
 • Ahmad Dzulfahmi Muhamad & Mohammad Redzuan Othman (2020), Pengislahan Sistem Pendidikan Islam di Tanah Melayu: Peranan Mudir Madrasah al-Mashoor al-Islamiah Pulau Pinang, 1916-1957, Jurnal al-Tamaddun UM, 15:1, 133-145, ISSN 1823-7517. (SCOPUS)
 • Ahmad Dzulfahmi Muhamad & Kamaruzaman Yusoff (2018), Pemikiran Hassan al-Banna dan Orientasi Politik Ikhwan Muslimin terhadap Isu Permasalahan Palestin, 1931-1949, Jurnal E-Bangi UKM, 5:15, 20-32, ISSN: 1823-884x. (MyCite)
 • Ahmad Dzulfahmi Muhamad (2016), Pengaruh Timur Tengah terhadap Madrasah al-Mashoor al-Islamiah, Jurnal Sains Humanika UTM, 8:3-2, 109-115, E-ISSN 2289-6996. (MyCite)

Chapter in Books

 • Ahmad Dzulfahmi Muhamad (2021), Penubuhan dan Perkembangan Madrasah Al-Mashoor Al-Islamiah Pulau Pinang, 1916-1972, dalam Mohammad Redzuan Othman (Eds), Masyarakat Islam di Malaysia dan Alam Melayu: Perubahan dan Kesinambungan, Penerbit UM: Kuala Lumpur.
 • Ahmad Dzulfahmi Muhamad (2019), Sumbangan Madrasah al-Mashoor al-Islamiah dalam Sistem Pendidikan Islam di Tanah Melayu, 1916-1972, dalam Ishak Saat & Ku Boon Dar (Eds), Sejarah & Rencam Warisan Alam Melayu, Penerbit UTHM: Batu Pahat.

Conference Proceedings

 • Ahmad Dzulfahmi Muhamad (2020), Peranan Institusi Pondok sebagai Pusat Pelancongan Ilmu di Kelantan: Satu Tinjauan Awal, dalam A. Aziz Deraman (Penyelenggara), Prosiding Kolokium Antarabangsa Peradaban Wilayah Timur Laut, PERADABAN: Kota Bahru.
 • Ahmad Dzulfahmi Muhamad (2020), Sheikh Abbas Bakar Rafiee: His Contribution to Madrasah al-Mashoor Penang: 1922-1957, The European Proceedings of Social & Behavioural Science, 182-188. (WoS)
 • Nor Azizuddin Abdul Manan, Azmah Abd Manaf, Ahmad Dzulfahmi Muhamad (2020), An Elements of Nationalism by Abdul Hadi Awang and Its Impacts on New Malaysian Political Culture, The European Proceedings of Social & Behavioural Science, 125-133. (WoS)

Teaching

 • JMS 316E - Islamic Intellectual History (2018 - now)
 • JMS 321 - Sejarah Asia Barat (2018 - now)
 • JMS 417 - Pensejarahan Barat dan Timur (2019- now)
 • JMS 211 - Sejarah Politik Melayu Tradisional (2019/2020)

Supervision

PhD Student

 • Cao Maoting - A Study on Social Security in during Tang Dynasty – Co Supervisor

Recognition

 • Reviewer article manuscript Jurnal Al-Tamaddun Universiti Malaya (SCOPUS) (2020 & 2021)
 • Entrepreneurship Fellow Universiti Sains Malaysia (Epic@USM) - 2019-2020
 • ASTS Fellowship Universiti Sains Malaysia/SLAB - 2009

Research Grants

Short Term Research Grants USM, Peranan dan Sumbangan Mudir Madrasah al-Mashoor dalam Pengislahan Sistem Pendidikan Islam di Tanah Melayu, 1916-1972, (304/PJJAUH/6315255) 1/2/2019-31/10/2021, Principal Investigator.

Community Service

Guest speaker, Integrated Leadership Camp, SMK Gemilang, Butterworth, 26/4/2019

 

usma8a4a5facebookinstagramyoutube1tiktok