• 2019-WEBSITE_RPJJ.jpg

Pendidikan Jarak Jauh

Staf Akademik dan Pengkhususan Penyelidikan

Nama Bidang Pengkhususan

Profesor Dr. Habibah Hj. Lateh

habibah@usm.my

ICT dalam Pembelajaran Jarak Jauh

Profesor Dr. Hanafi Atan

ahanafi@usm.my

Pembelajaran Terbuka dan Jarak Jauh, Teknologi Pengajaran, e-Pembelajaran

Profesor Madya Dr. Ahmad Hj. Mohamad

ahmadhaj@usm.my

Perancangan dan Pengurusan Pendidikan Jarak Jauh

Profesor Madya Dr. Faridah Ibrahim

faridah@usm.my

Pembelajaran Sentiasa Ada/Di Mana-mana/Berterusan(Ubiquitous), Reka Bentuk Pengajaran

Profesor Madya Dr. Issham Ismail

issham@usm.my

Pembelajaran Mudah Alih, Teknologi Pendidikan, Pengurusan Pendidikan, Pendidikan Jarak Jauh

Profesor Madya Dr. Khairiah @ Salwa Hj. Mokhtar

khairiah@usm.my

Pendidikan Jarak Jauh, Perkembangan Profesional

Profesor Madya Dr. Nazirah Ahmad Azli

nazirah@usm.my

Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh, Sistem Sokongan, e-Pembelajaran

Profesor Madya Dr. Noresah Hj. Mohd Shariff

noreshah@usm.my

Pendidikan Jarak Jauh

Profesor Madya Dr. Noraida Abdul Ghani

noraida@usm.my

Pendidikan Jarak Jauh

Profesor Madya Dr. Mustafa Fadzil Farid Wajidi

mfadzil@usm.my

Pembelajaran Sepanjang Hayat dalam Pembangunan Nasional

Profesor Madya Mohamad Faisal Abd Karim

faisal@usm.my

Matematik dalam Pembelajaran Jarak Jauh

Profesor Madya Dr. Saw Kim Guan

kgsaw@usm.my

Pendidikan Jarak Jauh, Sistem Sokongan

Profesor Madya Dr. Zuraini Zakaria

zuraini@usm.my

Pendidikan Jarak Jauh

Dr. George Teoh Boon Sai

georgeteoh@usm.my

Pendidikan Dewasa & Jarak Jauh

Dr. Ku 'Azam Tuan Lonik

kuadzam@usm.my

Sumber Pendidikan Terbuka (OER)

Dr. Nailul Murad Mohd Nor

nmnor@usm.my

Pembelajaran Sepanjang Hayat

Dr. Norziani Dahalan @ Omar

norziani@usm.my

Pendidikan Jarak Jauh, e-Pembelajaran, e-Pementoran

Dr. Puvaneswary A. Murugaiah

ampuva@usm.my

Pembelajaran Atas Talian, Pembelajaran Jarak Jauh

Dr. Mohd. Faiz Hilmi

faiz@usm.my

Keselamatan Maklumat dalam Pendidikan Jarak Jauh/Sistem e-Pembelajaran

Dr. Shaik Abdullah Hassan Mydin

abdullah@usm.my

Pendidikan Jarak Jauh, Internalisasi Nilai-Nilai