• 2019-WEBSITE_RPJJ.jpg

Pendidikan (Bukan Jarak Jauh)

Staf Akademik dan Pengkhususan Penyelidikan

Nama Bidang Pengkhususan

Profesor Dr. Abdul Rahman Othman

oarahman@usm.my

Psikometri, Pengukuran, Metodologi Penyelidikan

Profesor Dr. Habibah Hj. Lateh

habibah@usm.my

Pendidikan Geografi, ICT dalam Pendidikan, Pendidikan Alam Sekitar

Profesor Madya Dr. Faridah Ibrahim

faridah@usm.my

Kajian dan Pendidikan Tenaga Boleh Baharu dan Kecekapan Tenaga, Pendidikan Fizik

Profesor Madya Dr. Nazirah Ahmad Azli

nazirah@usm.my

Pendidikan Sains dan Matematik, ICT dan Multimedia dalam Pendidikan, Reka Bentuk dan Teknologi Pengajaran, Pendidikan untuk Pembangunan Mampan

Profesor Madya Dr. Wan Rozali Wan Hussin

wrozali@usm.my

Pendidikan untuk Pembangunan Mampan, Pendidikan Kemanusiaan

Profesor Madya Dr. Zuraini Zakaria

zuraini@usm.my

Pendidikan Sains

Dr. George Teoh Boon Sai

georgeteoh@usm.my

Psikologi Pendidikan (Kecerdasan Emosi)

Dr. Puvaneswary A. Murugaiah

ampuva@usm.my

Perkembangan Profesional Guru