• 2019-WEBSITE_RPJJ.jpg

Sejarah

Staf Akademik dan Pengkhususan Penyelidikan

Nama Bidang Pengkhususan

Dr. Azmah Abd Manaf

azmah@usm.my

Sejarah Malaysia, Sejarah Pemikiran dan Intelektual

Dr. Ku Boon Dar

kubd@usm.my

Sejarah China, Sejarah Asia Tenggara

Dr. Low Choo Chin

lowc@usm.my

Kajian Kerakyatan, Sejarah Jerman dan Imigrasi

Dr. Mohamad Muzammil Mohamad Noor

muzammil@usm.my

Sejarah Perbandingan, Sejarah Pemikiran Islam, Sejarah Biografi Politik, Sejarah Moden Asia Tenggara

Dr. Sah Hadiyatan Ismail

sah.ismail@usm.my

Sejarah Diplomatik Amerika Syarikat