• 2019-WEBSITE_RPJJ.jpg

Pengurusan

Staf Akademik dan Pengkhususan Penyelidikan

Nama Bidang Pengkhususan

Profesor Madya Dr. Issham Ismail

issham@usm.my

Kewangan, Pelaburan, Pengukuran Prestasi, GLC, Perniagaan Antarabangsa, Tadbir Urus Korporat, Perlakuan Kewangan, Perakaunan

Profesor Madya Dr. Zulnaidi Yaacob

zulnaidi@usm.my

Perakaunan Pengurusan, Pengurusan Kualiti

Dr. Che Supian Mohamad Nor

supian@usm.my

Mikrokredit/Mikrokewangan, Kajian Kemiskinan, Kontrak Psikologi

Dr. Foong Swee Sim

foongss@usm.my

Kewangan Korporat dan Analisis Pelaburan

Dr. Azli @ Meor Azli Ayub

azli@usm.my

Komunikasi Pemasaran, Perlakuan Pengguna, Pemasaran Politik

Dr. Mohd. Faiz Hilmi

faiz@usm.my

Pengurusan Teknologi & Inovasi

Dr. Muhammad Hasmi Abu Hassan Asaari

hasmi@usm.my

Kepimpinan, Prestasi Individu, Pengurusan

Dr. Nasina Mat Desa

nasina@usm.my

Pengurusan Sumber Manusia, Kepimpinan, Nilai Kerja

Dr. Norziani Dahalan @ Omar

norziani@usm.my

Perlakuan Organisasi, Organisasi Pembelajaran, Keusahawanan

Dr. Rafisah Mat Radzi

rafisah@usm.my

Kewangan Korporat, Kewangan Islam, Pasaran Modal

Dr. Siti Haslina Md Harizan

sitihaslina@usm.my

Pemasaran Strategik, Perlakuan Pengguna, Tanggungjawab Sosial Korporat

Dr. Wan Afezah Wan Abdul Rahman

afezah@usm.my

Kepimpinan, Empati, Kecerdasan Emosi, Sumber Manusia

Dr. Zarina Md Nor

zarina.nor@usm.my

Kajian Wanita dalam Ekonomi & Kewangan