• 2019-WEBSITE_RPJJ.jpg

Kajian Ketamadunan

Staf Akademik dan Pengkhususan Penyelidikan

Nama Bidang Pengkhususan

Profesor Dr. Ahmad Fauzi Abdul Hamid

afauzi@usm.my

Pemikiran Politik Islam, Tamadun Islam, Hubungan Islam-Kristian

Dr. Shaik Abdullah Hassan Mydin

abdullah@usm.my

Tamadun Islam, Bentuk-bentuk Pemikiran Islam, Sains Islam, Falsafah Islam, Perbandingan Agama, Internalisasi Nilai-nilai Islam, Sejarah Islam, Epistemologi

Dr. Mohamad Muzammil Mohamad Noor

muzammil@usm.my

Pemikiran Islam, Sejarah Islam di Nusantara, Perbandingan Pemikiran

Dr. Azmah Abd Manaf

azmah@usm.my

Sejarah Malaysia, Sejarah Pemikiran dan Intelektual

Dr. Sakinah Abu Bakar

sakinah@usm.my

Kesusasteraan Bandingan, Puisi Moden, Kesusasteraan Melayu Klasik

Dr. Sumiyyah Sabar

sumiyyahs@usm.my

Pemangkinan Foto, Penjerapan dan Rawatan Air Sisa