• 2019-WEBSITE_RPJJ.jpg

Ekonomi

Staf Akademik dan Pengkhususan Penyelidikan

Nama Bidang Pengkhususan

Dr. Ku 'Azam Tuan Lonik

kuadzam@usm.my

Ekonomi Awam, Kewangan Awam, Isu-isu Makroekonomi, Kewangan Antarabangsa, Ekonomi Islam, Perbankan dan Kewangan, Ekonomi Pelancongan

Dr. Fazelina Sahul Hamid

fazelina@usm.my

Perbankan dan Kewangan, Kewangan Antarabangsa, Perlakuan Kewangan, Ekonometrik Gunaan dan Kualiti Perkhidmatan

Dr. Nailul Murad Mohd Nor

nmnor@usm.my

Ekonomi Pertanian, Ekonomi Islam

Dr. Radziah Adam

radziah_adam@usm.my

Ekonomi Antarabangsa (Pemindahan teknologi melalui FDI), Ekonometrik Gunaan, Ekonomi Perindustrian

Dr. See Kok Fong

kfsee@usm.my 

Analisis Kecekapan dan Produktiviti, Ekonomi Perindustrian dan Organisasi Perindustrian, Ekonomi Kawalan dan Persaingan (Regulatory and Competition Economics)

Profesor Madya Dr. Yen Siew Hwa

shyen@usm.my

Makroekonomi, Ekonomi Kesihatan, Perlakuan Ekonomi

Dr. Norhanishah Mohamad Yunus

norhanishah@usm.my

Ekonomi Buruh, Ekonomi Pembangunan dan Perdagangan Antarabangsa