• 2019-WEBSITE_RPJJ.jpg

Sains Politik

Staf Akademik dan Pengkhususan Penyelidikan

Nama Bidang Pengkhususan

Profesor Dr. Ahmad Fauzi Abdul Hamid

afauzi@usm.my

Politik Islam di Malaysia dan Asia Tenggara, Politik Pembangunan, Ekonomi Politik Malaysia

Profesor Madya Dr. Khairiah @ Salwa Hj. Mokhtar

khairiah@usm.my

Pentadbiran Awam, Dasar Awam, e-Kerajaan, Pengurusan Awam Baharu, Pemasaran Politik, e-Kempen, Wanita dan Politik

Dr. Faridah Jaafar

faridahjaafar@usm.my

Malaysia dan Hubungan Antarabangsa, Dasar Luar Malaysia, Kajian Perbandingan Dasar Luar, Personaliti dan Pemikiran Politik

Dr. Low Yong San

 yslow@usm.my

Politik Perbandingan, Politik Asia Tenggara, Politik Etnik Minoriti

Dr. Norraihan Zakaria

raihan@usm.my

Hubungan Antarabangsa, Organisasi Antarabangsa, Hak Asasi Manusia, Kajian Keselamatan, Keselamatan Bukan Tradisi, Hubungan Luar Kesatuan Eropah

Dr. Wan Asna Wan Mohd Nor @ Wan Zakaria

wmnasna@usm.my

Pembangunan Politik, Politik Malaysia, Hubungan Etnik, Internet dan Politik, Wanita dan Politik

Dr. Saiyid Radzuwan Syed Sopi

pbsaiyid@usm.my

Politik Jepun (Parti Politik) dan Budaya Politik