• 2019-WEBSITE_RPJJ.jpg

Kimia

Staf Akademik dan Pengkhususan Penyelidikan

Nama Bidang Pengkhususan

Profesor Datuk Dr. Omar Shawkataly

omarsa@usm.my

Kimia Organologam, Keselamatan Makmal, Kristalografi Sinar-X, Kimia Alam Sekitar, Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

Profesor Madya Dr. Ahmad Hj. Mohamad

ahmadhaj@usm.my

Kimia Analisis, Spektroskopi Atom

Profesor Madya Dr. Mohamed Ismail Mohamed Ibrahim

mi-mi@usm.my

Sintesis dan Pencirian Sebatian Bukan Organik dan Penyelarasan Sebatian serta Kajian Pengiraan pada Sifat-Sifat Struktur dan Elektroniknya.

Dr. Sumiyyah Sabar

sumiyyahs@usm.my

Pemangkinan Foto, Penjerapan dan Rawatan Air Sisa

Puan Anis Tasnim Md. Yusof

anistasnim@usm.my

Kimia Fizikal, Elektrokimia, Polimer, Bahan Nano

Dr. Tan Wen Nee

tanwn@usm.my

Kimia Organik, Hasil Semula jadi (Pengasingan dan pencirian sebatian bioaktif daripada tumbuh-tumbuhan tempatan, pengasingan dan pencirian minyak meruap)

Dr. Gunasunderi Raju

rgunasunderi@usm.my

Sintesis Dan Pengubahsuaian Getah Asli dan Derivatif Getah Asli, Lateks Getah Asli, Gentian Asli dan Biokomposit Berasaskan Getah Asli, Penyampaian Ubat dalam Produk Berasaskan Getah