PENGURUSAN

Prof.Madya
issham Dr. Issham Ismail  [Profil Akademik]
Tel : 04-6534562  | Emel : issham@usm.my
Kewangan, Pelabur, Pengukuran Prestasi, GLC Perniagaan Antarabangsa,
Tadbir Urus Korporat Perlakuan & Perakaunan
zulnaidi 2

 

Dr. Zulnaidi Yaacob  [Profil Akademik]
Tel : 04-6532283  | Emel : zulnaidi@usm.my
Perakaunan Pengurusan dan Pengurusan Kualiti

Pensyarah Kanan
meor azli Dr. Azli@Meor Azli Ayub  [Profil Akademik]
Tel : 04-6534572 | Emel : azli@usm.my
pengurusan Sumber Manusia, Perlakuan Pengguna, Perhubungan Industri
rafisah 2 Dr. Rafisah Mat Radzi  [Profil Akademik]
Tel : 04-6535940  | Emel : rafisah@usm.my
Kewangan Korporat, Kewangan Islam dan  Pasaran Modal
siti haslina Dr. Siti Haslina Md Harizan  [Profil Akademik]
Tel : 04-6535959  | Emel : sitihaslina@usm.my
Pemasaran Hijau, Perlakuan Pengguna, Tanggungjawab Sosial Korporat
wan afiezah Dr. Wan Afezah Wan Abdul Rahman  [Profil Akademik]
Tel : 04-6535947  | Emel : afezah@usm.my
Kepimpinan, Empati/Kecerdasan Emosi, Sumber Manusia
che supian 2 Dr. Che Supian Mohamad Nor  [Profil Akademik]
Tel : 04-6534561 | Emel : supian@usm.my
Pengurusan Institusi Kewangan dan Pasaran, Kewangan Korporat,
Undang-Undang Perniagaan, Kesan Penggabungan Bank Terhadap Kontrak Psikilogi,
Komitmen Organisasi dan Niat Berkelakuan
foong swee sim Dr. Foong Swee Sim  [Profil Akademik]
Tel : 04-6534554  | Emel : foongss@usm.my
Kewangan Korporat, Pengurusan Portfolio
faiz Dr. Mohd Faiz Hilmi  [Profil Akademik]
Tel: 04-6534560  | Emel : faiz@usm.my
Pengurusan Teknologi & Inovasi
hasmi 2 Dr. Muhammad Hasmi Abu Hassan Asaari  [Profil Akademik]
Tel : 04-6534567  | Emel : hasmi@usm.my
Academic leadership, leadership, individual performance, strategic management
nasina 2 Dr. Nasina Mat Desa  [Profil Akademik]
Tel : 04-6532270  | Emel : nasina@usm.my
Organizational  Behaviour, Human Resource Management
norziani 2 Dr. Norziani Dahalan @ Omar  [Profil Akademik]
Tel : 04-6534553  | Emel : norziani@usm.my
Perlakuan Organisasi, Pengurusan
zarina 2 Dr. Zarina Md. Noor  [Profil Akademik]
Tel : 04-6534570  | Emel : zarina.nor@usm.my
Kewangan Antarabangsa