SASTERA

GEOGRAFI

Profesor
 
habibah 2   Dr. Habibah Hj. Lateh [Profil Akademik]
Tel : 04-6533608   | Emel : habibah@usm.my     
Penilaian risiko bahaya tanah runtuh dan mitigasi, Kestabilan cerun,
Hakisan, Geomorfologi gunaan, Pendidikan geografi dan alam sekitar,
ICT dalam Pembelajaran Jarak Jauh

Profesor Madya
main rindam   Dr. Main Rindam [Profil Akademik]
Tel : 04-6533932 | Emel : rmain@usm.my 
Pencemaran Udara (Hujan Asid), Tanah Terbiar
noresah 2   Dr. Noresah Hj Mohd Shariff  [Profil Akademik ]
Tel : 04-6534576 | Emel : noreshah@usm.my 
Interaksi Gunatanah Bandar dan Pengangkutan, Sistem Maklumat Geografi
wan rozali 2   Dr. Wan Rozali Hj. Wan Hussin [Profil Akademik]
Tel : 04-6533933 | Emel : wrozali@usm.my 
Perancangan Bandar dan Luar Bandar, Perancangan Pengangkutan Bandar,
Perkaedahan Pengajaran Geografi
fatimah 2   Dr. Fatimah Hassan [Profil Akademik]
Tel : 04-6533934 | Emel : hfatimah@usm.my 
Pemasaran Tempat Kepenggunaan Tempat,
Pembangunan Bandar dan Luar Bandar,
Kajian Kemiskinan, Geografi Kemanusiaan
 
Pensyarah Kanan
izham   Dr. Izham Mohamad Yusoff [Profil Akademik]
Tel : 04-6535900 | Emel : izham@usm.my 
GIS, 3D-GIS, Permodelan data spatial, Permodelan larian air hujan,
kartografi
 Nik Norliati   Dr. Nik Norliati Fitri Md Nor [Profil Akademik]
Tel : 04-6535940 | Emel : nikfitri@usm.my 


KESUSASTERAAN

Pensyarah Kanan
chow sheat fun   Dr. Chow Sheat Fun  [Profil Akademik]
Tel : 04-6533629 | Emel : sfchow@usm.my
Kesusateraan Pasca Kolonial, Asia dan Asia Amerika dan Kritikan Feminis
membunga   Dr. Membunga @ Siti Meriam Yaacob [Profil Akademik
Tel : 04-6533935 | Emel : membunga@usm.my 
Sastera Melayu Moden, Teori dan Kritikan Feminis
Sakinah 2   Dr. Sakinah Abu Bakar [Profil Akademik]
Tel : 04-6534571 | Emel : sakinah@usm.my
Kesusasteraan Bandingan, Puisi Moden

SEJARAH

Pensyarah Kanan
azmah 2   Dr. Azmah Abd. Manaf  [Profil Akademik]
Tel : 04-6534746  | Emel : azmah@usm.my
Sejarah Malaysia, Sejarah Pemikiran dan Intelektual
ku boon dar   Dr. Ku Boon Dar  [Profil Akademik]
Tel : 04-6535935  | Emel : kubd@usm.my 
Sejarah China, Sejarah Asia Tenggara
low choo chin 2   Dr. Low Choo Chin  [Profil Akademik]
Tel : 04-6535915  | Emel : lowc@usm.my 
Kajian Kerakyatan, Sejarah Jerman,
Sejarah Perlembagaan Malaysia,
Dwikerakyatan di Taiwan
muzammil 2   Dr. Mohd. Muzammil Mohd. Noor  [Profil Akademik]
Tel : 04-6534745  | Emel : muzammil@usm.my 
Sejarah Asia Tenggara, Sejarah Perbandingan, Sejarah Politik
sah hadiyatan   Dr. Sah Hadiyatan Ismail  [Profil Akademik]
Tel : 04-6532279  | Emel : sah.ismail@usm.my 
Sejarah Diplomatik Amerika Syarikat
Norizan Kadir   Dr. Norizan Binti Kadir  [Profil Akademik]
Tel : 04-6535956 | Emel : izzanfahat@gmail.com 

En. Ahmad Dzulfahmi   Encik Ahmad Dzulfahmi Muhamad  [Profil Akademik]
Tel : 04-6535900 | Emel : adzul74@gmail.com