Dr. Mohamed Nazreen Shahul Hamid

nazreen  
Dr. Mohamed Nazreen Shahul Hamid
Tel : 04-653 3934
Fax: 04-657 6000
E-mail : nazreen@usm.my
 

 

Profile

Academic Qualifications:

 • Doctor of Philosophy (Nusantara Literature), 2020 - USM
 • Master of Arts (Literature), 2014 – USM
 • Bachelor of Arts with Honours (Literature), 2012 – USM

 

Research

Key Research Area:

 • Warisan Patani dalam Sastera, Budaya dan Media (2014 – 2017) – Team Member

 

Publication

Publication :

 • Index Journal
 1. Mohamed Nazreen Shahul Hamid, Norizan Musa, Muhammad Wafi Ramli. (2022). “Kesan Pandemik COVID-19 Terhadap Pelajar Universiti Utara Malaysia: Satu Tinjauan Pembelajaran Dalam Talian”, Malaysia Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH).
 2. Mohamed Nazreen Shahul Hamid, Almahera Abu Hassan & Syahidatul Munirah Badrul Munir. (2022). “Puisi Sebagai Alat Revolusioner: Analisis Tekstual Puisi-Puisi Perjuangan Patani dalam Internet”. RENTAS: Jurnal Bahasa, Sastera dan Budaya Bil 1 Julai 2022
 3. Has Alia Hasnan & Mohamed Nazreen Shahul Hamid (2022). “Kreativiti dan Kepengarangan Dalam Novel Sejarah: Analisis Bandingan Antara Tun Perak Paduka Raja oleh Affifudin Omar dan Gajah Mada Dharmaputra oleh Langit Kresna Hariadi”. Malay Literature.
 4. Mohamed Nazreen Shahul Hamid & Muhammad Nur Saiful Ghazali. (2021). “E-Komik Hikayat Patani: Putera Pewaris Kerajaan: (Satu Analisis Tekstual, Kepentingan dan Cabaran)”. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication. Jilid 37 (2) 2021: 171-194. [Berindeks Scopus]
 5. Mohamed Nazreen Shahul Hamid (2021) “Menggeledah Komik Melayu dan Kewujudannya di Singapura. Sekata: Jurnal Bahasa & Persuratan, 38-44.
 6. Mohamed Nazreen Shahul Hamid & Syahidatul Munirah Badrul Munir (2021). “Flowers in Classical Malay Literature: A Study of Aesthectics”. Malay Literature, 34 (1), 1-20.
 7. Mohamed Nazreen Shahul Hamid, Rohaya Md Ali & Muhammad Wafi Ramli (2021). “Impak Perintah Kawalan Pergerakan terhadap Golongan Miskin: Satu Analisis Cerpen “Kuncitara”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), Volume 6, Issue 2, 1-8.
 8. Mohamed Nazreen Shahul Hamid, Md. Salleh Yaapar & Sahidin Nitiphak (2020). "Adaptasi Teks Sejarah ke Filem: Kajian Bandingan Teks Sejarah Kerajaan Melayu Patani dengan Filem Queens of Langkasuka". Melayu: Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu, 13 (2), 299-318.
 9. Mohamed Nazreen Shahul Hamid & Rahimah A. Hamid (2019). "Puisi Exile Mahroso Doloh: Suara dari Tanah Asing dalam Kiblat Cinta-Kumpulan Sajak Suara Bunga Patani". Malay Literature 32 (2), 311-332.
 10. Mohamed Nazreen Shahul Hamid (2019). "Reading history in historical literature: An analysis of the historical novel Kalbu Qalha", Malay Literature 32 (1), 16-36.
 11. Mohamed Nazreen Shahul Hamid & Md. Salleh Yaapar (2018). "Perjalanan Si Tua dalam Novelet "Sebuah Mimpi Buat Hari Tua": Suatu Penelitian Gerontologi". Malay Literature 31 (1), 168-181.
 12. Mohamed Nazreen Shahul Hamid, Muhammad Izzat Md Isa & Md. Salleh Yaapar (2017). "Penghijrahan dan Pencarian Identiti Melayu Patani Diaspora dalam Cerpen Isma Ae Mohamad". Malay Literature 30 (2), 258-276.
 13. Mohamed Nazreen Shahul Hamid & Md. Salleh Yaapar (2015). "Adaptasi Teks Hikayat Merong Mahawangsa Kepada Filem: Analisis Perbandingan Unsur Naratif". Melayu: Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu 8 (2), 201-223.

·  Chapters in Book

 1. Mohamed Nazreen Shahul Hamid (2021). “Apakah yang Menarik dalam Mengadaptasi Karya Sastera? dalam Sohaimi Abdul Aziz & Siti Hazneza Abdul Hamid (Ed.) Penulisan Kreatif. Pulau Pinang: Karyawan Pulau Pinang.
 2. Mohamed Nazreen Shahul Hamid & Md. Salleh Yaapar (2019). "Antara Tuntutan Sunah dengan Runtunan Nafsu: Wacana Poligami dalam Novel Tok Guru" dalam Sohaimi Abd. Aziz (Ed.) Shahnon Ahmad dalam Kenangan Apabila Nyawa di Hujung Julai. Kuala Lumpur: ITBM.
 3. Mohamed Nazreen Shahul Hamid (2018). "Proses Kreatif dan Kesannya Terhadap Cengkaman Kompleksiti Cinderella dalam Penulisan Novel Popular" dalam Muhammad Nur Saiful Ghazali & Sohaimi Abd. Aziz (Ed.) Proses Kreatif Keterlibatan dan Pemasaran Digital. Kuala Lumpur: ITBM.
 4. Mohamed Nazreen Shahul Hamid (2018). Penulis Diaspora: Bukan Sekadar Cerita” dalam SIPENA III: Himpunan Karya Pemenang Hadiah Sastera Selangor 2018. Shah Alam: IBDE Ilham Sdn. Bhd.
 5. Mohamed Nazreen Shahul Hamid (2018). “Membaca Sejarah dalam Bahasa Sastera: Satu Penelitian Novel Kalbu Qalha dalam Saadin Abdullah & Mohammad Puzi A. Hadi (Ed.) Spektrum Pemikiran Karyawan Kedah. Alor Setar: Angkatawan Sasterawan Nasional Kedah.
 6. Rahimah A. Hamid, Mohamed Nazreen Shahul Hamid, Syahidatul Munirah & Md. Salleh Yaapar (2017). "Kearifan Melayu dalam Syair Dang Sirat" dalam Rahimah A. Hamid & Nurul Farhana Low Abdullah (Ed.) Akal Budi dalam Sastera Rakyat Naratif dan Bukan Naratif. Pulau Pinang: Penerbit USM.
 7. Mohamed Nazreen Shahul Hamid, Rahimah A. Hamid & Md. Salleh Yaapar (2017). "Kearifan Tempatan dalam Dunia Pelayaran Nusantara: Mendalami Fiksyen Arena Wati" dalam Rahimah A. Hamid & H. A. S. Hardy Shafii (Ed.) Akal Budi Melayu dalam Bahasa dan Sastera Moden. Pulau Pinang: Penerbit USM.
 8. Mohamed Nazreen Shahul Hamid & Md. Salleh Yaapar (2017) "Khazanah Kearifan Tempatan dalam Dunia Pelayaran Arena Wati" dalam Sohaimi Abd. Aziz & Fatihah Che Mat (Ed.) Dunia Maritim dalam Pemikiran Arena Wati. Pulau Pinang: Penerbit USM.

Proceedings

 1. Mohamed Nazreen Shahul Hamid, Rohaya Md Ali & Ab Rahman Faizahani. (2022). Promoting Literature as Cultural Product: Definition, Product Development and Challenges dalam 9th International Conference on Advanced Materials Engineering & Technology (ICAMET2021) Proceeding – AIP Publishing [Berindeks Scopus]
 2. Rohaya Md Ali, Phat Awang Deng, Mohamed Nazreen Shahul Hamid & Melor Fauzita. (2022). Adaptation of Children Literary Animation in Malaysia form Text to Screen Accelerates The Country’s Creative Industries dalam 9th International Conference on Advanced Materials Engineering & Technology (ICAMET2021) Proceeding – AIP Publishing [Berindeks Scopus]
 3. Mohamed Nazreen Shahul Hamid. (2021). Karya Sastera Sebagai Produk Budaya: Definisi Konsep, Penghasilan dan Cabaran” dalam Prosiding 1st International Symposium on Cultural Heritage (ISyCH) 2021. Kelantan: UMK.
 4. Mohd Haniff Mohammad Yusoff & Mohamed Nazreen Shahul Hamid. (2021). “Suara Pinggiran Dalam FIlem Animasi “Ejen Ali The Movie”: Satu Kajian Analisis Tekstual” dalam Prosiding RENTAS 2021: Bahasa, Sastera dan Budaya Melayu. Sintok: SLCP UUM.

·   Articles in Magazine

 1. Mohamed Nazreen Shahul Hamid. (2022). Meneliti Gelora 1941, Novel Sejarah Wadah Pemangkin Jati Diri Bangsa, Tunas Cipta, Bil 8.
 2. Mohamed Nazreen Shahul Hamid. (2022). Strategi Naratif dalam Novel Sejarah: Menjalin Fakta dengan Fiksyen (Bahagian 2)”, Dewan Sastera, Bil 6.
 3. Mohamed Nazreen Shahul Hamid. (2022). Strategi Naratif dalam Novel Sejarah: Menjalin Fakta dengan Fiksyen (Bahagian 1)”, Dewan Sastera, Bil 5.
 4. Mohamed Nazreen Shahul Hamid (2021). “Meniti Rindu: Pembikinan Sebuah Novel Popular”, Dewan Sastera, Bil 7.
 5. Mohamed Nazreen Shahul Hamid (2019). "Kritikan Sastera Satu Kemestian", Jendela Utara, Bil. 53, Disember. 
 6. Mohamed Nazreen Shahul Hamid (2019). "Rupi Kaur Feminisme Millennials", Dewan Sastera, Bil. 12. 
 7. Mohamed Nazreen Shahul Hamid (2019). "Mulan The Musical Hilang Irama dan Kaku?", Tunas Cipta, Bil. 6. 
 8. Mohamed Nazreen Shahul Hamid (2019). "Dialek dalam Filem Sekadar Tempelan Komedi?", Tunas Cipta. Bil. 2.
 9. Mohamed Nazreen Shahul Hamid (2019). "Jay Asher Laungkan Suara Derita Remaja Amerika", Dewan Sastera, Bil. 1.
 10. Mohamed Nazreen Shahul Hamid (2018). "Fiksyen Sains Mesir: Mengkritik Bangsa Arab", Dewan Sastera, Bil. 11.
 11. Mohamed Nazreen Shahul Hamid (2018). "Ombak Rindu Teater Adaptasi yang Gagal?", Tunas Cipta, Bil. 10. 
 12. Mohamed Nazreen Shahul Hamid (2018). "Misi Tragedi dalam Komedi", Tunas Cipta, Bil. 7.
 13. Mohamed Nazreen Shahul Hamid (2018). "Peter Temple Menggarap Isu Tempatan Menerusi Fiksyen Jenayah", Dewan Sastera, Bil. 6.
 14. Mohamed Nazreen Shahul Hamid (2018). "Raja Besar Maha Gading Martabatkan Seni Teater Tradisional Makyung", Tunas Cipta, Bil. 6.
 15. Mohamed Nazreen Shahul Hamid (2018). "Pengembaraan Putera Sadao Melestarikan Teater Tradisional Jikey", Tunas Cipta, Bil. 3.
 16. Mohamed Nazreen Shahul Hamid (2017). "Malam Tiga Pengarah Membaja Bakat Pengarah Muda", Tunas Cipta, Bil. 12.
 17. Mohamed Nazreen Shahul Hamid (2017). "Chainarong Menang Tak Megah, Kalah Tak Rebah", Tunas Cipta, Bil. 10. 
 18. Mohamed Nazreen Shahul Hamid (2017). "Festival Monolog 2017: Tradisi Menentang Kemodenan", Tunas Cipta, Bil. 6.
 19. Mohamed Nazreen Shahul Hamid (2017). "Meneroka Dunia Pascamoden Fiksyen Siberpunk, Tunas Cipta, Bil. 4.
 20. Mohamed Nazreen Shahul Hamid (2017). "Dikir dari Rimba Dialog Anak Watan dengan Komunis", Tunas Cipta, Bil. 1.
 21. Mohamed Nazreen Shahul Hamid (2016). "Bangsawan Ratu Hikayat Patani Antara Fakta dan Fiksyen", Tunas Cipta, Bil. 10.
 22. Mohamed Nazreen Shahul Hamid (2016). "Tragedi Pengkhianatan dalam Medea", Tunas Cipta, Bil. 8.
 23. Mohamed Nazreen Shahul Hamid (2016). "Nisya Khaleed Menentang Penyelewengan Jihad", Tunas Cipta, Bil. 5.
 24. Mohamed Nazreen Shahul Hamid (2016). "Kompleksiti CInderella dalam Penulisan Novel Popular", Tunas Cipta, Bil 4.
 25. Mohamed Nazreen Shahul Hamid (2015). "Kerencaman Dunia Penulisan Genre Fiksyen Jenayah", Tunas Cipta, Bil. 9.
 26. Mohamed Nazreen Shahul Hamid (2015). "Keagungan Empayar Maritim Melayu Nusantara daripada Sejarah Kepada Kisah Fiksyen", Tunas Cipta, Bil. 4.
 27. Mohamed Nazreen Shahul Hamid (2014). "Filem Hikayat Merong Mahawangsa: Interpretasi dan Komersialisme", Tunas Cipta, Bil. 12.

·   Articles in Newspaper

 1. Mohamed Nazreen Shahul Hamid (2020). “Tipu daya filem ‘wira kulit putih’, SelangorKini, 16-22 Julai 2020.
 2. Mohamed Nazreen Shahul Hamid (2019). "Lambakan filem adiwira, di manakah noktahnya?" , SelangorKini, 26 September - 2 Oktober.
 3. Mohamed Nazreen Shahul Hamid (2019). "Dunia Pascamoden Fiksyen Cyberpunk", SelangorKini, 8-14 Ogos.
 4. Mohamed Nazreen Shahul Hamid (2019). "Kompleksiti Cinderella Kental dalam novel popular", SelangorKini, 9-15 Mei.
 5. Mohamed Nazreen Shahul Hamid (2018). "Penulis Diaspora Bukan Sekadar Cerita", SelangorKini, 20-26 September.
 • Creative Works
 • Puisi Eceran
 1. 5,725 – Tertinggi Ketika ItuAntologi Puisi COVID-19 Gurindam Alam Pancaroba (2022). Sintok: UUM Press Kreatif.
 2. Mimpi dalam Nyata - Dewan Siswa - April 2016
 3. Balada Kolek Tua - Tunas Cipta - Oktober 2015
 • Cerpen Eceran
 1. Dylan dan Mesin MasaAntologi Cerpen COVID-19 Epilog (2022). Sintok: UUM Press Kreatif.
 • Buku
 1. Ibrahim Mohamad, Sohami Abd Aziz, Shirley Idris & Mohamed Nazreen Shahul Hamid (2022). (Ed.) Terapi Pantun Pandemik-Endemik Covid-19. Pulau Pinang: Karyawan Pulau Pinang.

 

Teaching

 • JMK 211 – Kritikan Kesusasteraan dan Disiplin Bantu
 • JMK 324 – Penulisan Kreatif
 • JMK 415 – Kesusasteraan, Budaya dan Media Baharu

 

Supervision

 • Zheng Qian, 2022, PhD, Full Time, Comparative Studies Between Taiwan dan Malaysia Female Authors – Main Supervisor (Active)

 

usma8a4a5facebookinstagramyoutube1tiktok