Pengajian Pascasiswazah

Timbalan Dekan
Dr. Sah-hadiyatan Bin Ismail
Tel : 04-6533265
e-mel : sah.ismail@usm.my

Setiausaha
Puan Gaitiri A/P Panirselvam
Tel : 04-6533265
e-mel : gaitiri@usm.my

Penolong Pendaftar
Puan  Nazira binti Zainal Abidin
Tel : 04-6532293
e-mel : nazira_za@usm.my

Brosur

Pengenalan & Syarat Kemasukan
Ijazah Sarjana Sastera (M.A.) dan Doktor Falsafah (PhD)

Ijazah Sarjana Sains Sosial (M.Soc.Sc.) dan Doktor Falsafah (PhD)

Ijazah Sarjana Sains (M.Sc.) dan Doktor Falsafah (PhD)

Tempoh Pencalonan & Yuran

Pautan ke Institut Pengajian Siswazah