PENGAJIAN PASCA SISWAZAH

PEJABAT TIMBALAN DEKAN (PENYELIDIKAN, INOVASI DAN LIBATSAMA INDUSTRI-KOMUNITI

sah hadiyatan   Timbalan Dekan
Dr. Sah-Hadiyatan Ismail
Tel: 04-653 3265
Emel: sah.ismail@usm.my
gaitiri   Pembantu Tadbir 
Puan Gaitiri a/p Panirselvam
Tel: 04-653 3265
Emel: gaitiri@usm.my
nazira   Penolong Pendaftar 
Puan Nazira Zainal Abidin
Tel: 04-653 2293
Emel: nazira_za@usm.my

BIDANG PENYELIDIKAN: