SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION (SDE)

Dr. Shaik Abdullah Hassan Mydin

ShaikAbdullah 2   

Dr. Shaik Abdullah Hassan Mydin
Telefon  : 04-6534577
Faks      : 04-6576000
Emel      : abdullah@usm.my
Tamadun Islam dan Asia, Pengajian Islam, Hubungan Etnik  
 

Profile

Academic Qualifications:

  • B.A., M.A.,Ph.D (USM)

Research

Key Research Area:

  • Distance Education, Internalization of Values

Publication


Maklumat sedang dikemaskini

Teaching


Maklumat sedang dikemaskini

Supervision


Maklumat sedang dikemaskini

Recognition


Maklumat sedang dikemaskini

 

  • Hits: 6528

School of Distance Education
Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Penang, Malaysia