SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION (SDE)

Dr. Norsuhana Abdul Hamid

Norsuhana 2   

Dr. Norsuhana Abdul Hamid
Telefon  : 04-6532276
Faks      : 04-6576000
Emel      : norsuhana@usm.my
Makanan dan Pemakanan Hidupan Liar
 

Profile

Academic Qualifications:

 • Doktor Falsafah (Sains Sekitaran), Universiti Kebangsaan Malaysia, 2008.
 • Sarjana Sains (Sains Sekitaran), Universiti Kebangsaan Malaysia, 2003.
 • Sarjana Muda Sains Bioindustri (Sains Haiwan), Universiti Putra Malaysia, 2000.

Research

Key Research Area:

 • Exotic meats
 • Ethnozoology
 • Wildlife Tourism

2020

Penyelidikan Kebolehlaksanaan Prospek Ternakan Rusa Di Lenggong, Perak, Kumpulan Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak (Leader: Shuhaida Binti Md Noor,  Co-researcher Mastura Binti Jaafar @ Mustapha, Norsuhana Binti Abdul Hamid, Norziani Binti Dahalan @ Omar)

2017-2018

Analysis The Nutrient Composition Of Product Storage In 'Portable, Ice Maker For Fish Storage Container Using Rechargeable Concept' : Product Innovation To Use At Japanese Industries. Kitakyushu Media System Ltd. (Leader: Norsuhana Binti Abdul Hamid)

2011-2016

Exploration on the Natural and Cultural Resource of the Lenggong Valley Archeological Heritage Site.” University Grant, (Leader: Fatimah Hassan: Co-researcher Norsuhana Abdul Hamid, Fatan Hamamah Yahaya, Zuraini Zakaria, Main Rindam)

2011-2013

Kesan manipulasi makanan terhadap kualiti daging Landak Raya (Hystrix brachyura). USM Short-Term Research Grant, (Leader: Norsuhana Abdul Hamid: Co-researcher Prof Dr Shukor Md Nor, Zuraini Zakari)

2011-2013

Penggunaan Haiwan Liar Sebagai Bahan Makanan Dan Ubatan Tradisional Dalam Kalangan Masyarakat Orang Asli Di Semenanjung Malaysia. USM Short-Term Research Grant, (Leader:Fatan Hamamah Yahaya : Co-researcher Norsuhana Abdul Hamid)

2009-2011

“Analisis komposisi badan dan karkas, kandungan nutrien, ciri-ciri fizikal dan sensori daging burung Ruwak-ruwak” USM Short-Term Research Grant, 304/PJJAUH/639007 (Leader: Norsuhana Abdul Hamid: Co-researcher Dr Nurul Huda)

2008-2009

Komposisi nutrien daging alternatif yang terdapat dipasaran. USM Incentive Grant.

Publication

Book Editor (5)

1. Kelestarian Haiwan Liar. 2018.
Editor : Norsuhana Abdul Hamid, Dewan Bahasa dan Pustaka. ISBN 978-983-4915-58-2

2. Pertanian dan Komuniti Luar Bandar. 2018.
Editor :Rosliza Mohd Zainol, NorsuhanaAbdul Hamid & Jabil Mapjabil, eISBN 978-967-2166-3

3. Kepelbagaian Biologi Fungsi dan Isu. 2016.
Editor : Haliza Abdul Rahman, Rapeah Suppian & Norsuhana Abdul Hamid. Dewan Bahasa dan Pustaka. ISBN 978-983-49-0148-6

4. Interaksi Masyarakat Dengan Alam Sekitar- Konsep Dan Aplikasi. 2015.
Editor : Haliza Abdul Rahman, Rapeah Suppian & Norsuhana Abdul Hamid. Penerbit Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. ISBN : 978-967-0764-24-5.

5. Wanita dan Isu-Isu Kontemporari. 2014.
Editor : Wan Asna Wan Mohd Nor, Norsuhana Abdul Hamid & Fatimah Hassan, Terbitan PPPJJ USM. ISBN : 978-967-394-185-8

Chapter in research Book (14)

1. Mohammad Fitri Rimi Hamidan, Norsuhana Abdul Hamid & Noraini Samat. 2018. Isu Dan Cabaran Rumput Napier (Pennisetum Purpureum) Sebagai Sumber Makanan Ternakan Ruminan. Penerbit UMS. eISBN 978-967-2166-3.

2. Norsuhana Abdul Hamid. 2018. Sumbangan Haiwan Liar Untuk Kelestarian Alam. In Norsuhana Abdul Hamid. Kelestarian Haiwan Liar. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka. ISBN 978-983-4915-58-2

3. Siti Zubaidah Ismail, Norsuhana Abdul Hamid & Fatan Hamamah Yahaya. 2018. Penggunaan Haiwan Liar Sebagai Bahan Perubatan. In Norsuhana Abdul Hamid. Kelestarian Haiwan Liar. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka. ISBN 978-983-4915-58-2

4. Sie Sheow Yun & Norsuhana Abdul Hamid. 2018. Penternakan Haiwan Liar. In Norsuhana Abdul Hamid. Kelestarian Haiwan Liar. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka. ISBN 978-983-4915-58-2

5. Norsuhana Abdul Hamid & Margaret Ann J Peter. 2017. Burung Upih : Konservasi In-situ di Kuala Gula, Perak, Malaysia. In Haliza Abdul Rahman, Rapeah Suppian & Norsuhana Abdul Hamid. Kepelbagaian Biologi Fungsi dan Isu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka. ISBN 978-983-49-0148-6

6. Farhana Che Dah, Norsuhana Abdul Hamid, Fatimah Hassan dan Norfarizan Hanoon Noor Azmi. 2015. Memertabatkan Masakan Tradisional Berasaskan Ikan Air Tawar di Alam Masyarakat Desa Lenggong Perak. In Antropologi dan Sejarah dalam Kearifan Tempatan. Editor Nazarudin Zainal. ISBN : 978-983-861-925-7

7. Norsuhana A.H, Zubaidah I, Fatan H.Y dan Jamilah I. 2015. Pengambilan daging haiwan liar dalam kalangan masyrakat Malaysia : pendekatan ke arah pemuliharaan alam sekitar. In Interaksi Masyarakat Dengan Alam Sekitar- Konsep Dan Aplikasi. Editor Haliza Abdul Rahman, Rapeah Suppian & Norsuhana Abdul Hamid. Penerbit Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. ISBN : 978-967-0764-24-5.

8. Norsuhana A.H, Fatimah H. dan Siti Shuhada M. 2015. Ekopelancongan haiwan liar : Peluang meningkat daya saing komuniti setempat. In Interaksi Masyarakat Dengan Alam Sekitar- Konsep Dan Aplikasi. Editor Haliza Abdul Rahman, Rapeah Suppian & Norsuhana Abdul Hamid. Penerbit Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. ISBN : 978-967-0764-24-5.

9. Farhana Che Dah, Norsuhana Abdul Hamid & Norfarizan Hanoon Noor Azmi (2015). Masakan Tradisional Berasaskan Daging Rusa : Daya Tarikan Pelancongan Kulinari Di Lembah Lenggong. In Lembah Lenggong Dari Pelbagai Perspektif. Editor Sakinah Abu Bakarin Dewan Bahasa & Pustaka. ISBN : 978-983-49-0127-1.

10. Farhana Che Dah, Norsuhana Abdul Hamid & Norfarizan Hanoon Noor Azmi 2015. Masakan Traditional Ikan Air tawar di Kampung Beng. In Prospek Pelancongan di Lembah Lenggong. Editor Zuraini Zakaria. Dewan Bahasa & Pustaka. ISBN : 978-983-49-0128-8.

11. Norsuhana A.H. & Mohd Sukri N. 2014. Wanita Dan Pemakanan: Kesan Pengambilan Daging Merah Terhadap Kesihatan (2013). In Wanita dan Isu-isu Kontemporari. Editor Wan Asna, Norsuhana & Fatimah. Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh. ISBN 978-967-394-185-8.

12. Norsuhana Abdul Hamid & Hanizah N.A. 2012. Wanita Dan Pemakanan : Kepentingan Pengambilan Asid Lemak Omega. In Wanita dan Kepelbagaian. Editor Nazarudin Zainal, Ishak Saat and Md. Nasir Misran. Penerbit Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. ISBN 978-967-5457-97-5.

13. Norsuhana Abdul Hamid & Fatan Hamamah Yahya. 2012. Kes Pemburuan Haiwan Liar di Malaysia : Ancaman Kepupusan Fauna Akibat Sikap Manusia. In Manusia dan Persekitaran. Editor Haliza Abdul Rahman & Ruhasliney Hashim. Penerbit Universiti Malaysia Terengganu. ISBN 978-967-5366-82-6.

14. Fatan Hamamah Yahya, Norsuhana Abdul Hamid dan Abu Abbas Aiyub. 2009. Masyarakat Peribumi dan Pemburuan Haiwan Liar. In Masyarakat Orang Asli : Perspektif Pendidikan dan Sosiobudaya. Editor Abdul Razak Ahmad & Zalizan Mohd Jelas. Penerbit Universiti Putra Malaysia. ISBN 978-967-5048-72-2.

Journal (17)

1. Norsuhana Binti Abdul Hamid, 2021, Haiwan Liar Sebagai Makanan Eksotik Dan Penyebaran Virus Corona Dari Perspektif Sains Kesihatan Dan Islam, Jurnal Hadari : An International Journal, 13 (1):, 93-124

2. Norsuhana Binti Abdul Hamid, Sumaiyah Abd Rahman, 2021, Kajian persepsi dan keperluan kandungan untuk membangunkan Makmal Maya Teradun (MMT) dalam kalangan guru pelatih Institut Perguruan Malaysia (IPG), Jurnal Pendidikan Sains Dan Matematik Malaysia, :, 9-25

3. Sumaiyah Abd Rahman, Norsuhana Binti Abdul Hamid, 2021, Analisis Keperluan Pembelajaran Sains Dalam Talian: Pengalaman Guru Pelatih dan Analisis Topik Sukar, Jurnal IPDA, 28:, 91-110

4. Norsuhana Binti Abdul Hamid & Fatimah Binti Hassan, 2018, Potensi Lembah Bujang sebagai destinasi pelancongan kulinari berasaskan sumber alamiah: Satu kajian awal, Malaysian Journal of Society and Space, 142-147

5. Fatimah Hassan, Zuraini Zakaria, Norsuhana Abdul Hamid, Main Rindam, Fatan Hamamah Yahya. 2013. Peningkatan daya saing Lembah Lenggong berasaskan pelancongan sumber setempat. Malaysian Journal of Society and Space 9 (2): 35 – 49.

6. Farhana C.D, Norsuhana A.H & Norfarizan Hanoon N.A. 2012. Masakan Tradisional dan Komposisi Nutrien Ikan Air Tawar Di Homestay Kg Batu Ring, Beng, Lenggong, Perak ; Untuk Pembangunan dan Kesejahteraan Pelancongan Lestari. Jurnal Pengguna Malaysia 18 (Disember): 104-124.

7. Norsuhana, A.H., Shukor M.d Nor and Aminah A. 2012. Perceptions on Captive Malayan Porcupine (Hystrix brachyura) Meat by Malaysia Urban Consumers. Health and the Environment Journal., 3 (1) : 67-78.

8. Siti Zubaidah I., Norsuhana A.H, Fatan Hamamah Y. 2012. Penggunaan Haiwan Bagi Perubatan Tradisional Dalam Kalangan Masyarakat Pribumi Di Asia: Satu Ulasan. Journal of Society and Space 8(3) : 52 - 60.

9. Jamilah Ismail, Norsuhana Abdul Hamid & Marina Manaf 2012. Pengambilan Daging Ayam Alternatif Oleh Pelajar Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh (PPPJJ), Universiti Sains Malaysia. Jurnal Pengguna Malaysia 18 (Jun): 108-132.

10. Jamilah I. & Norsuhana A.H. 2011. Ayam organik alternatif daging putih kepada pengguna untuk kesihatan yang lebih baik : Satu tinjauan literatur. Jurnal Sains Kesihatan Malaysia. 9 (2) : 35-43

11. Jamilah Ismail, Norsuhana A.H, Fatan Hamamah Y. 2011. Pengambilan daging haiwan liar sebagai makanan dan kesan terhadap kelestarian alam. Perspektif Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan. 3(1) : 13-23.

12. Jamilah Ismail, Norsuhana Abdul Hamid & Marina Abdul. 2011. Pengambilan dan pengetahuan pelajar Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh (PPPJJ), Universiti Sains Malaysia (USM), Pulau Pinang terhadap daging ayam. Jurnal Pengguna 17 (Disember) : 55-69

13. Siti Khaulah A.R & Norsuhana A.H. 2010. Pengambilan daging, gaya hidup dan corak pemakanan, pelajar Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh, Universiti Sains Malaysia (USM), Pulau Pinang. Jurnal Pengguna Malaysia 14 (Jun) : 72-83

14. Norsuhana, A.H. Penternakan Haiwan Liar : Dimensi Baru Industri Pertanian di Malaysia. PEMIKIR 2010. Januari-Mac 2010. Utusan Karya, m.s 179-196. ISBN 9771511055131.

15. Norsuhana A.H, Shukor Md.Nor Aminah A. & Zainal Zahari Z. 2009. Lakuan Maternal Landak Raya (Hystrix brachyura) di dalam kurungan. Sains Malaysiana 38(4) 2009: 595-600.

16. Norsuhana A.H, Shukor Md.Nor & Aminah A. 2008. Pengambilan daging oleh pengguna Lembah Klang, Malaysia. Jurnal Pengguna, 11, Disember, m.s 29-41.
Tun Hussien On Malaysia

Proceeding included ISBN number (11)

1. Norsuhana Abdul Hamid, Wan Rosli Wan Ishak & Rabiatul Adawiyah Mohamad Fauzan. 2015. Potensi Burger Rusa (Cervus timorensis) dengan Cendawan (Plerotus Sojar Caju) Sebagai Produk Pelancongan di Lembah Lenggong, Perak.Prosiding Wacana Lenggong. ISBN 978-967-394-213-8.

2. Norsuhana Abdul Hamid. 2014. Kelestarian Pelancongan Haiwan Liar. Prosiding Seminar Penyelidikan Lestari. ISBN 978-967-5227-66-0.

3. Farhana Che Dah, Norsuhana Abdul Hamid & Norfarizan Hanoon Noor Azmi 2013. Fresh Water Fish Intake And Dishes Preferences Among Local Community: A preliminary Study Of Tourist Attraction In Traditional Dishes For Homestay Kampung Batu Ring, Beng, Lenggong, Perak. Proceeding International Conference On Tourism Development. ISBN 978-967-394-133-9.

4. Farhana C.D, Norsuhana A.H & Norfarizan Hanoon N.A. 2012. Masakan Tradisional Ikan Air Tawar Di Homestay Kg Beng, Lenggong ; Ke Arah Pembangunan Pelancongan Lestari. Prosiding Seminar Kebangsaan Persatuan Ekonomi Pengguna Dan Keluarga Malaysia (Macfea) Ke 16. ISBN 978-967-10618-2-4.

Proceeding (4)

1. Farhana C.D, Norfarizan Hanoon N.A. & Norsuhana A.H. 2012. Fatty Acids Profile in Selected Freshwater Fish at Tasik Raban, Perak ,Malaysia. Proceeding 3rd International Symposium on Wellness, Healty Lifestyle & Nutrition. CD Proceeding.

2. Jamilah I. & Norsuhana A.H. 2011. Keprihatinan Pengguna Terhadap Daging Ayam Alternatif. Prosiding Persidangan Kebangsaa Sains Sosial UNIMAS 2011. CD Proceeding.

3. Norsuhana A.H, Shukor Md. Nor, Aminah A & Zainal Zahari Z. 2009. Malayan porcupine (Hystrix brachyura) as an alternative meat to Malaysian consumer. Proceeding 11th Asean Food Conference. S803, m.s 224-226. CD Proceeding.

4. Norsuhana A.H, & Fatan Hamamah Yahya. 2009. Pengambilan daging haiwan liar untuk kesihatan dan kesejahteraan masyarakat. Kumpulan Makalah Simposium Kebudayaan Indonesia-Malaysia. CD Proceeding.

 Mass Media

1. Norsuhana Abdul Hamid, 2021, Zooterapi : Menjejaskan Kelestarian Haiwan Liar, Jendela Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP)

2. Norsuhana Abdul Hamid., Dampak Pelancongan Haiwan, DEWAN KOSMIK, 2021 Dewan Bahasa dan Pustaka, 40-43.

3. Norsuhana Abdul Hamid. Sikap Manusia Punca Haiwan Liar Sebar Virus Penyakit, DEWAN KOSMIK Jun 2020. Dewan Bahasa dan Pustaka Dewan Bahasa dan Pustaka, 40-43.

4. Norsuhana Binti Abdul Hamid, 2020, Zoo Apakah Fungsinya, DEWAN KOSMIK September 2020, Dewan Bahasa dan Pustaka, 16-18.

5. Norsuhana A.H. Agropelancongan - Gastronomi Lembah Lenggong. Dewan Masyarakat September 2015. Dewan Bahasa dan Pustaka, 6-7.

6. Norsuhana A.H. Beruang Terseksa Kerana Hempedu. DEWAN KOSMIK Februari 2011. Dewan Bahasa dan Pustaka, 26-27.

7. Siti Zubaidah I. & Norsuhana A.H. Terapi Ikan Merawat Penyakit Kulit. DEWAN KOSMIK September 2011. Dewan Bahasa dan Pustaka, 26-27.

8. Siti Zubaidah I. & Norsuhana A.H. Terapi Lintah, Menggelikan Tetapi Mujarab. DEWAN KOSMIK Julai 2011. Dewan Bahasa dan Pustaka, 57.

9. Norsuhana Abdul Hamid, 2011, Nasi Lemak, Oh Nasi Lemak., DEWAN MASYARAKAT

10. Norsuhana Abdul Hamid, 2011, Memelihara Kecerdasan Minda., DEWAN MASYARAKAT

Teaching

 • JIB 102 Animal Diversity 
 • JIB 116 Animal Diversity 
 • JIB 215 Histology 
 • JIB 412 Animal Physiology 
 • JIB 225 Animal Physiology 
 • JIB 316 Instruments and Techniques in Biology 
 • JIB 435 Special Topics in Biology (Coordinator 2013-2016)
 • JIB 490 Project (Coordinator 2013-2016)

Supervision

Postgraduate Supervision :

 • Jamilah binti Ismail, “Nutrients Compositions, Fatty Acid and Feeding Quality Of Broiler, Indigenous, Organic And Jungle Fowl Chicken Meat.”- (co-supervisor Dr Marina Manaf). Graduated 2015.
 • Siti Zubaidah binti Ismail, “Penggunaan haiwan liar sebagai bahan makanan dan ubatan tradisional dalam kalangan masyarakat Orang Asli di Semenanjung Malaysia” (co-supervisor Dr Noorfarizan Hanoom Noor Azmi). Graduated 2017.
 • Farhana Binti Che Dah, “Effect of Cooking on Nutritional Composition and Sensory Acceptability of Porcupine and Venison”. Graduated 2018.

Recognition

 • International Conference Committee, Environment & Health Conference 2012, 19/10/2011 - 30/6/2012

 

 • Hits: 5607

School of Distance Education
Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Penang, Malaysia