Dr. Siti Masayu Rosliah Abdul Rashid

DrMasayu   


Dr. Siti Masayu Rosliah Binti Abdul Rashid
Tel    : 04-6535927
Faks  : 04-6576000
Email : masayurashid@usm.my 

 

Profile

Academic Qualifications:

 • Doctor of Philosophy, Geography (Urban and Regional Studies), 2014, Universiti Sains Malaysia
 • Masters of Arts, Geography, 2009, Universiti Sains Malaysia
 • Bachelor of Arts with Honours (Geography), 2005, Universiti Sains Malaysia

Research

Key Research Areas:

 • Poverty Alleviation; Women Empowerment; Entrepreneurship; and Gender Development.

Publication

 1. Siti Masayu Rosliah Abdul Rashid, Fatimah Hassan.(2020). Amalan dan Penglibatan Peniaga Kecil melalui Perniagaan Digital Semasa Pandemik COVID-19 di Malaysia, Jurnal Geografi, 8(2):, 1-20.
 2. Siti Masayu Rosliah Abdul Rashid, Fatimah Hassan & Kurshiah Ahmad. (2020). Post Covid-19 Online Business Strategies by Small-scale Entrepreneurs in Malaysia, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences. 10(9), 564-571.
 3. Narimah Binti Samat, Mohd Amirul Mahamud, Siti Masayu Rosliah Abdul Rashid, Yasin Elhadary, Norzailawati Mohd Noor. (2019). Urbanisation Beyond Its Core Boundary and Its Impact On the Communities in George Town Conurbation, Malaysia, Journal of the Malaysian Institute of Planners, 17 (2):38-49.
 4. Siti Masayu Rosliah Abdul Rashid & Narimah Samat. (2019). Peranan dan Perlaksanaan ICT dalam Memperkasakan Usahawan Wanita Luar Bandar di Malaysia, Journal of Southeast Asia Social Sciences and Humanities, 89 (3): 75-88
 5. Narimah Samat, Siti Masayu Rosliah Binti Abdul Rashid & Yasin Abdalla Elhadary. (2018). Application of Geographic Information System (GIS) in Analyzing Distribution of Poverty Incident in Northern Region of Peninsular Malaysia. Asian Social Science, Vol. 14(12), pp 86-96.
 6. Siti Masayu Rosliah Binti Abdul Rashid & Narimah Samat. (2018). Kemiskinan keluarga dan pengaruhnya terhadap tahap pendidikan rendah masyarakat luar bandar: Kajian Kes di Jajahan Bachok Kelantan. E-Bangi: Journal of social Sciences and Humanities, Vol 13 (2), pp 11-23.
 7. Siti Masayu Rosliah Abdul Rashid. (2016). Keupayaan Ict Dalam Meningkatkan Pencapaian Usahawan Wanita: Satu Kajian Kes Usahawan Luar Bandar Di Malaysia. E-Bangi: Journal of social Sciences and Humanities, Vol 11 (2), 78- 103.
 8. Siti Masayu Rosliah Binti Abdul Rashid. (2016). Petunjuk penggunaan ICT dan persepsi masyarakat terhadap penggunaan ICT dalam kalangan usahawan wanita luar bandar. GEOGRAFIA: Malaysia Journal of Society and Space, 12(13), pp 50-60.
 9. Siti Masayu Rosliah Abdul Rashid & Fatimah Hassan. (2012). Information and Communications Technology Development Products Towards Strengthening Rural Communities in Malaysia. Canadian Social Science, 8(5), 91-98.

Proceeding and Seminar:

 1. Siti Masayu Rosliah Abdul Rashid & Narimah Samat. (2018). Effectiveness of Microcredit Programme in Poverty Alleviation towards Achieving Sustainability Development Goals in Malaysia. e-Proceedings International Conference on Sustainability, Humanities and Civilization (ICSHAC 2018) on 21 st November 2018, Kuching Sarawak: Malaysia.
 2. Narimah Samat, Siti Masayu Rosliah Binti Abdul Rashid & Ruslan Rainis. (2017). Inequalities in Accessing 1Malaysia Facilities: Example from The Northern Region of Peninsular Malaysia. Second International Conference on  Humanities 2017 (INCOH 2017) on 16th August 2017, Penang: Malaysia.
 3. Siti Masayu Rosliah Binti Abdul Rashid & Fatimah Hassan. (2012). Kajian Amalan Penggunaan ICT dalam Kalangan Masyarakat Luar Bandar Sebagai Penjana Pendapatan: Satu Kajian Kes di Pusat Internet Desa, Balik Pulau, Pulau Pinang. International Conference Multidisciplinary Research (ICMR), 1-2 November 2012, Universiti Sains Malaysia, Minden. Pulau Pinang: Malaysia.
 4. Siti Masayu Rosliah Binti Abdul Rashid & Fatimah Hassan. (2011). Pembangunan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) ke arah Memperkasa Komuniti Luar Bandar Malaysia: Produk, Prospek dan Cabaran. Persidangan Kebangsaan Masyarakat, Ruang dan Alam Sekitar (MATRA 2011), 16-17 November 2011, Vistana Hotel Pulau Pinang. Pulau Pinang : Malaysia.
 5. Siti Masayu Rosliah Binti Abdul Rashid & Fatimah Hassan. (2010). The New Challenges in Enhancing Implementation of Information and Communication Technology (ICT) in Rural Areas in Malaysia. Buku Prosiding Rural ICT Development 3rd National Conference 2010, 23-25 November 2010, Sintok. Kedah:Malaysia.

Chapter in book :

 1. Fatimah Hassan & Siti Masayu Rosliah Binti Abdul Rashid. (2014). Wanita dan Isu-Isu Kontemporari. (Editor Wan Asna Mohd Nor, Norsuhana Abdul Hamid, dan Fatimah Hasan). Pengaruh Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) Dalam Meningkatkan Pendapatan Wanita Luar Bandar Malaysia. Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh (PPPJJ), Universiti Sains Malaysia, Minden. Pulau Pinang: Malaysia.

 

Teaching

 • JMG 518 Geografi Pertanian dan Industri Asas Tani
 • JMG 316 Geografi Ekonomi dan Pembangunan
 • JMG 211 Geografi Manusia
 • JMG215 Pemikiran Geografi

Supervision

 • Kurshiah Binti Ahmad , 2020, Master, Research - Full Time, Cabaran dan Halatuju Pendidikan Berteraskan ICT dalam Aplikasi Perniagaan. Kajian Kes Terhadap Usahawan Kecil Luar Bandar di Daerah Kubang Pasu, Kedah Darul Aman., Co-supervisor (AKTIF)

Recognition

 

 

 

usma8a4a5facebookinstagramyoutube1tiktok