Dr. Mohamad Muzammil Bin Mohamad Noor

Muzammil 3   

Dr. Mohamad Muzammil Bin Mohamad Noor
Phone   : 04-6534745
Faks     : 04-6576000
Emel    : muzammil@usm.my
Comparative History, History of Islamic Thought, Political Biography History, Modern History of Southeast Asia  
 

Profile

Academic Qualifications:

 • Ph.D. (History of Thought) 2011, University of Malaya
 • Master of Arts (Malaysian Political History) 2005, Universiti Sains Malaysia
 • Bachelor of Arts (Hons.) (History and Political Science) 2000, Universiti Sains Malaysia 

Research

Key Research Area: 

 • Sejarah Sosiopolitik Malaysia dan Indonesia
 • Sejarah Pemikiran Islam di Nusantara
 • Sejarah Perbandingan
 • Sejarah Biografi Politik
 • Kajian Sosial (Golongan Orang Kurang Upaya dan Golongan Gelandangan)

Publication

Selected Journal Articles:

 1. Mohamad Muzammil Mohamad Noor, 2014. "Abu Bakar Al-Baqir (1907-1974): Pejuang Agama Dan Tokoh Kemerdekaan", Perspektif, Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, Jilid 6, Bil. 3, 2004, [ISSN 1985-494x], Hlm. 39-53.
 2. Mohamad Muzammil Mohamad Noor, 2013. “Dr. Burhanuddin Al-Helmi Dan Tuduhan Dalam Komplotan Anti Penubuhan Malaysia, 1963-1969”, Jurnal Pasai, Vol. 7, No. 2, November 2013, [ISSN 1979-1755].
 3. Mohamad Muzammil Mohamad Noor, Dr., 2012. “Perpaduan Guru Melayu Dalam Perjuangan Mendaulatkan Bahasa Kebangsaan Dan Sistem Pendidikan Sekolah Melayu Di Kedah Sebelum Merdeka”. Kedah Dari Segi Sejarah, Jurnal Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Kedah [PSMCK], Jilid Xiii, Bil. 1, Januari 2012. [ISSN 1394-0775].
 4. Mohamad Muzammil Mohamad Noor, 2011. "Cikgu Balkis: Tokoh Nasionalis Dari Kedah". Jurnal Biografi Malaysia [Journal of Malaysian Biographies], Kuala Lumpur: Arkib Negara Malaysia, 2011. [ISSN 1823-4623].
 5. Mohamad Muzammil Mohamad Noor, 2010. “Dr. Burhanuddin Al-Helmi: Kegiatan Nasionalisme dan Politik Semasa Zaman Pendudukan Jepun, 1940-1945". Jurnal Sejarah, No. 18, 2010. [ISSN 1985-0611].

Selected Book Chapters:

 1. 2011 - Mohamad Muzammil Mohamad Noor, “Dr. Burhanuddin Al-Helmi: Kegiatan Politik-Agama” dlm. Isu-isu Terpilih dalam Sejarah Alam Melayu Sumbangsih kepada Profesor Madya Dr. Hj. Ahmad Jelani Halimi, Batu Pahat: Penerbit UTHM, 2011.[ISBN 978--967-5457-57-9]
 2. 2010 - Mohamad Muzammil Mohamad Noor, “Sejarah Sosioekonomi dan Pendidikan Masyarakat Melayu Kedah Tahun 1900-1950”, dlm. Isu-isu Terpilih dalam Sejarah Politik Dan Perjuangan Sumbangsih kepada Profesor Madya Dr. Mohd Isa Othman, Batu Pahat: Penerbit UTHM, 2010.  [ISBN 978-967-5457-17-3]
 3. 2009 - Mohamad Muzammil Mohamad Noor, “Pemikiran dan Perjuangan Guru Melayu Kedah Sebelum Merdeka: Nasionalisme, Politik dan Kebajikan”, dlm. Isu-isu Terpilih dalam Sejarah Pemikiran Sumbangsih kepada Dr. Abdul Rahman Abdullah, Shah Alam: Karisma Publications Sdn. Bhd., 2009. [ISBN 978-983-195-491-1]

Books:

 1. 2015 - Mohamad Muzammil Mohamad Noor, Pemikiran Politik Islam: Perbandingan antara Pemikiran Burhanuddin al-Helmi dan Muhammad Natsir, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka
 2. 2013 - Mohamad Muzammil Mohamad Noor, Burhanuddin Al-Helmi: Pemikiran dan Perjuangan, Bangi: Medium Publications. (ISBN 978-967-5373-18-3)
 3. 2012 - Mohamad Muzammil Mohamad Noor, Guru Melayu Dan Politik Di Kedah, 1940-1960, Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. [ISBN-978-983-100-537-8]

Teaching

 • JMS 213 - Sejarah Politik Malaysia Tradisional 2000-2003 (Tutor)
 • JMS 214 - Sejarah Asia Tenggara Moden 2005-2006, 2010-sekarang
 • JMS 320 - Sejarah India Moden 2012-sekarang
 • JMS 411 - Falsafah dan Kaedah Sejarah 2010-2011
 • JMS 418 - Sejarah: Kajian Tempatan 2010-sekarang

Supervision

Penyeliaan Siswazah (Universiti Sains Malaysia): 

Doktor Falsafah: 

 1. Wong Doh Gee, S-OD0005/09(R) (Penyelia Utama): Persatuan-persatuan Foochow Di Sarawak 1901-2000: Peranan Wong  Nai Siong dan Orang Foochow dalam Bidang Sosio-ekonomi dan Sosiopolitik Masyarakat Cina di Sarawak.
 2. Hashima binti Sulaiman, S-OD0022/12(R) (Penyelia Bersama): Institusi Pendidikan Guru di Malaysia: Sejarah dan Perkembangan, 1957-2005.
 3. Azahari Bin Mahmuddin, S-OD 007/14 R (Penyelia Utama): Peranan Malaysia di Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu dalam Misi Pengaman di Congo, 1960-1963.

Sarjana: 

 1. Muhamad Farid Najmi bin Ahmad Pisol, S-OM0011/13(R) (Penyelia Utama): Peranan Dan Sumbangan Tuan Guru Hj. Yahya Al-Junaid Terhadap Perkembangan Pendidikan Dan Politik Di Kedah. 
 2. Mohd Norhaizan bin Abd Rahim, (S-OM0015/13(R) (Penyelia Utama): Sejarah Zakat Padi Negeri Kedah, 1982 - 2000. 

Penyeliaan Siswazah (Universiti Lain): 

Sarjana: 

 • Taufik bin Mat Tajuddin (CGS 00623025) (Penyelia Utama): Abu Bakar al-Baqir dan Burhanuddin al-Helmi: Pemikiran Islam Dalam Pendidikan, Agama dan Nasionalisme (Open University Malaysia) 

Recognition

Anugerah/pengiktirafan:

 • Pengiktirafan ‘Ikon OKU’, oleh isteri Perdana Menteri, Datin Seri Rosmah Mansor, dlm. Akhbar Utusan Malaysia, 14 Februari, 2012
 • Anugerah Mahasiswa Gigih, Yayasan Sultanah Bahiyah, 1999

Persatuan Profesional/Akademik: 

 1. Persatuan Sejarah Malaysia (ahli seumur hidup)
 2. Persatuan Sejarah Malaysia, cawangan kedah (ahli seumur hidup)
 3. Angkatan Sasterawan Nasional Kedah (asasi) 2012
 4. The Malaysian Branch Royal Asiatic Society, 2013
 5. Persatuan Sejarah Lisan Malaysia (ahli seumur hidup) 

 

usma8a4a5facebookinstagramyoutube1tiktok