Prof. Madya Dr. Khairiah Salwa Hj. Mokhtar

Khairiah 3


Prof. Madya Dr. Khairiah Salwa Hj. Mokhtar
Phone    : 04-653 3631
Fax        : 04-657 6000
Email     : khairiah@usm.my
Public Administration & Public Policy, New Public Management, E-Government, Qualitative Research, Political Marketing, E-Learning
 

Profile

Academic Qualification:

 • Ph.D. (Public Administration & Public Policy) 2001, University of York, UK
 • MA (Political Science) 1987, Kent State University, Ohio, US
 • BA(Political Science) 1985, University of Bridgeport, Conn, US

Research

Key Research Area:

 • Public Administration & Public Policy
 • New Public Management
 • E-Government
 • Qualitative Research
 • Political Marketing
 • E-Learning

Publication

Selected Journal Articles:

 1. Mokhtar, K. S. & Abd Rahman, N. H. Urbanisation Process and the Prevalence of Tuberculosis in Malaysia, Geografia, 11 (3), pp. 123 – 127, 2015.
 2. Abd Rahman, N. H., Mokhtar, K. S. & Mohd Ali, M. A., Reviving the Local Government Election in Malaysia?, Global Journal of Business and Social Science Review, 2015.
 3. Abd Rahman, N. H. & Mokhtar, K. S. Challenges of National TB Control Program Implementation: The Malaysian Experience, Procedia-Social and Behavioral Science, 2015.
 4. Mokhtar, K. S. & Abd Rahman, N. H. Political Conflict and Local Government Election Issues In Malaysia, Journal Of African And Asian Local Government Studies, 2014.
 5. Mokhtar, K. S. etal, The New Economic Policy in Malaysia: The Economic and Political Perspectives, Journal of Law and Social Sciences, 2013.
 6. Abd Rahman, N. H., Mokhtar, K. S. & Mohd Ali, M. A., The Abolishment of Local Government Election in Malaysia and Its Implications JATI - Journal of Southeast Asian Studies, 2013.
 7. Abd Rahman, N. H., Mokhtar, K. S. & Mohd Ali, M. A., Implementation Constraints of Local Government Election in Malaysia: A Case Study of Selangor, JEBAT - Malaysian Journal of History, Politics & Strategy, 2013.

Selected Book Chapters / Book:

 1. Khairiah Salwa Mokhtar, Wanita Pelbagai Tanggungjawab dan Pendidikan Tinggi: Di Mana Ada Kemahuan Di Situ Ada Jalan, in Khairiah Salwa Mokhtar dan Sakinah Abu Bakar (eds.), Lambaian Menara Gading: Ranjau Wanita Memburu Ijazah, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
 2. Khairiah Salwa Mokhtar etal., Pengaruh Persekitaran terhadap Penularan Jangkitan Tuberkulosis dan Strategi Pengawalannya di Malaysia, dalam Kepelbagaian Isu Persekitaran Tropika, Haliza Abdul Rahman (ed.), 2016, pp. 230 – 248, Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 3. Khairiah Salwa Mokhtar Privatisation and Policy Transfer, in Ku Azam Tuan Lonik (ed.) Malaysian Economy: Growth and Transformation, Penerbit Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014.

 4. Mahmod Sabri Haron & Khairiah Salwa Mokhtar, Ke Arah Kerajaan Kreatif: Menerokai Peranan Pengundi dalam Mengukuhkan Demokrasi Politik, in Shireen Haron and Zuraidah Musib (eds.) Pemasaran Politik – Kempen, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka, 2014.

Policy Paper:

 1. Khairiah Salwa Mokhtar dan Low Choo Chin, Kertas Cadangan Polisi: Pembudayaan Kesedaran Masyarakat Sebagai Polisi Alternatif Dalam Menangani Isu Pati Di Malaysia 2016-2020, Bahagian Hal-ehwal Imigresen, Kementerian Dalam Negeri (KDN) Malaysia, 2015.

Teaching

 • JKP 204 Kaedah Penyelidikan Sains Politik (Political Science Research Method)
 • JKP 211 Pentadbiran Awam (Public Administration)
 • JKP 314 Isu-Isu Terpilih Pentadbiran Awam (Selected Issues in Public Administration)
 • JKP 416 Dasar Awam (Public Policy)
 • JKP 416E Public Policy
 • JKP 421 Analisis Politik Semasa (Current Political Analysis)
 • JKP 101 Pengantar Sains Politik (Introduction to Political Science)
 • JKP 316 Pembangunan Politik Malaysia (Political Development in Malaysia)
 • JKP 415 Organisasi Antarabangsa (International Organization)

Supervision


Sedang dikemaskini

Recognition


Sedang dikemaskini 

usma8a4a5facebookinstagramyoutube1tiktok