Dr. Roslan bin Chin

Dr Roslan Chin  

Dr. Roslan bin Chin
Telefon : 04-6535946
Faks     : 04-6576000
Emel    : roslan.chin@usm.my
Modern Malay Literature, Literature Criticsm, Language Learning Strategy For Special Remedial Class
 

Profile


Academic Qualifications:

 • Ph.D (Pendidikan Kesusasteraan Melayu) 2017, Universiti Pendidikan Sultan Idris
 • Ph.D (Pendidikan – Penilaian Program Pemulihan Khas) 2016, Universiti Utara Malaysia.
 • Master of Arts (Kesusasteraan) 2005, Universiti Sains Malaysia.
 • Bac. Pendidikan (Pengajaran Bahasa Malaysia Sebagai Bahasa Pertama) 2001, Universiti Putra Malaysia.
 • Sijil Perguruan Asas (Sains Pertanian) 1998, Maktab Perguruan Temenggong Ibrahim.

Research

Key Research Area:

 • Modern Malay Literature
 • Literature Criticsm
 • Language Learning Strategy For Special Remedial Class

 

Publication

 1. Roslan Chin (2006). “Imbauan” dalam Bisiq Kloq (Bisikan Hati). m/s. 12 – 17. Penerbit Unit Pembangunan Peribumi, IPG Kampus Perlis
 2. Roslan Chin (2010). “Kematian dalam SHIT: Satu Peringatan Terhadap Manusia Berkuasa” dalam Siti Hajar Che Man, Resah Manusia Desa & Kota: Sebuah Festschrift Untuk Shahnon Ahmad . m/s: 157 - 158. Penerbitan USM, Pulau Pinang.
 3. Roslan Chin (2013). Amalan Penggunaan Bahan Bantu Mengajar dalam Kalangan Guru-Guru Pemulihan Khas. Prosiding Seminar Penyelidikan Kebangsaan. m/s 80-95. IPGM.
 4. Roslan Chin (2014). “Naratologi Deklarasi Belantara oleh Rejab F.I” dalam Dewan Sastera. Jilid 44 Bil.11. m/s 28 – 33. November.
 5. Roslan Chin (2014). “Strategi dan Teknik Naratif dalam Novel Remaja Setulus Budi Karya Nazirah Samat” dalam Talib Samat, Kepengarangan Narizah Samat, WB Rendra

  (Sasterawan FELDA), Pengarang-Pengarang Johor dan Perak. m/s. 27 – 36. Penerbit Mentari, Tanjung Malim, Perak .

 6. Roslan Chin (2014). “Analisis Unsur Metafiksyen Historiografik Dalam Drama Pasir-Pasir di Pasir Salak” dalam Talib Samat, Kepengarangan Narizah Samat, WB Rendra (Sasterawan FELDA), Pengarang-Pengarang Johor dan Perak. m/s 415 -428. Penerbit Mentari, Tanjung Malim, Perak. 

 7. Roslan Chin (2017). Penggunaan Strategi Pembelajaran Bahasa Untuk Menguasai Kemahiran Membaca Dalam Kalangan Murid Pemulihan Khas. Prosiding International Conference on the Scholarship of Teaching and Learning (ICSoTL 2017). UUM. m/s 27-39. URL: http: // repo. uum. edu.my/ 22548 /1/ICSoTL %202017% 2035%2047.pdf & http://www.seml. uum.edu. my/images/Proceedings/ Proceedings.pdf.
 8. Roslan Chin (2017). Wayang Kulit Kelantan: Keindahan Kata-Kata Dalam Kerak Nasi Dingin. Prosiding Persidangan Antarabangsa Kedua Komunikasi, Media, Teknologi Maklumat, Alam Sekitar, Pelancongan, Ekonomi, Politik, Seni dan Warisan (ICDETAH 2017). m/s 79-84.
 9. Roslan Chin (2017). Amalan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Berasaskan Kemahiran Menulis dalam Kalangan Guru Pemulihan Khas. Prosiding Seminar Penyelidikan Kebangsaan. IPGM.

usma8a4a5facebookinstagramyoutube1tiktok